Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-D24OOIŚ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Szatten
Prowadzący grup: Żaneta Marciniak, Dawid Szatten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student zna techniki i narzędzia służące wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko [K_W02];

W02 – student waloryzuje komponenty środowiska przyrodniczego pod kątem oceny oddziaływania na środowisko [K_W09];

U01 – student potrafi wyszukać informacje na temat procedur związanych z oceną oddziaływania na środowisko [K_U02];

U02 – student identyfikuje zagrożenia związane z inwestycjami wymagającymi oceny oddziaływania na środowisko, wskazuje rozwiązana minimalizujące ich wpływ [K_U12];

K01 – student inspiruje proces nauki [K_K01].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu geografii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student ma podstawową wiedzę na temat europejskich i krajowych norm prawnych związanych z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko [K_W04];

W02 - student zna dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i procedury dokonywania takiej oceny [K_W02];

W03 - student ma wiedzę dotyczącą zakresu i metodyki sporządzania raportu oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia [K_W02];

U01 - student potrafi wyszukać informacje na temat procedur związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [K_U07];

K01 - student rozumie konieczność dokonywania oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, docenia wpływ tych procedur na jakość życia ludzi [K_K05].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student ma podstawową wiedzę na temat europejskich i krajowych norm prawnych związanych z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko [K_W04];

W02 - student zna dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i procedury dokonywania takiej oceny [K_W02];

W03 - student ma wiedzę dotyczącą zakresu i metodyki sporządzania raportu oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia [K_W02];

U01 - student potrafi wyszukać informacje na temat procedur związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [K_U07, K_U08];

K01 - student rozumie konieczność dokonywania oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, docenia wpływ tych procedur na jakość życia ludzi [K_K05].

K02 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.