Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne procesy geomorfologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F12WPG-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne procesy geomorfologiczne
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Halina Kaczmarek, Mirosław Rurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - zna terminologię używaną w geografii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

W02 - ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę w zakresie prognozowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz zna techniki, procesy technologiczne i narzędzia badawcze stosowane w badaniach geografii fizycznej oraz pokrewnych nauk o Ziemi;

W07 - ma usystematyzowaną wiedzę na temat procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w przestrzeni geograficznej;

W15 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej;


U02 - posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk przyrodniczych przy wykorzystaniu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów geograficznych, również w języku obcym;

U03 - potrafi dokonać szerokiej analizy Ziemi jako systemu przyrodniczego;

U04 - potrafi przygotować wystąpienie ustne, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu geografii;

U06 - opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, proponuje rozwiązania o charakterze praktycznym w pracach związanych z wybraną dyscypliną geograficzną;

U10 - pisze opracowania monograficzne i ekspertyzy na podstawie samodzielnie dobranej literatury polskiej i obcojęzycznej;

U13 - potrafi określić i ocenić wpływ zjawisk przyrodniczych na życie i działalność społeczno-gospodarczą człowieka oraz zdefiniować odpowiednie środki zaradcze;


K02 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie geografii; angażuje się we współpracę;

K03 - docenia znaczenie nauk geograficznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej z różnych czasopism naukowych wpływających na budowanie warsztatu pracy geografa we wszystkich specjalnościach;

K05 - jest wrażliwy na problemy geograficzne i społeczno-gospodarcze, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania z zakresu geografii;

K06 - ma świadomość odpowiedzialności za stosowanie technik badawczych oraz wynikających z tego zagrożeń i tworzenia warunków bezpiecznej pracy;

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geografia fizyczna, geologia, geomorfologia ogólna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Halina Kaczmarek, Mirosław Rurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.