Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku (specjalność geografia fizyczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F24CTO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne w trakcie II roku (specjalność geografia fizyczna)
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hojan
Prowadzący grup: Marcin Hojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej

K_W05 Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

K_W08 Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju

K_W14 Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie związanym z geografią i pokrewnymi naukami o Ziemi a także w dalszej pracy naukowej i procesie uczenia się

K_U03 Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze

K_U07 posiada umiejętność ustnych wystąpień w prostej formie, w języku polskim i angielskim w zakresie geografii i związanych z nią nauk o Ziemi

K_U10 Potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe obserwacje oraz badania terenowe i laboratoryjne

w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U17 Posiada podstawowe umiejętności argumentowania

i przedstawiania własnych poglądów, rozwiązań na temat postawionych przed nim problemów geograficznych występujących w działalności społeczno-gospodarczej

K_U18 wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru

K_K02 Potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów

K_K03 potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania

K_K05 potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej

K_K06 Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii fizycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hojan
Prowadzący grup: Marcin Hojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej

K_W05 Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

K_W08 Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju

K_W14 Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie związanym z geografią i pokrewnymi naukami o Ziemi a także w dalszej pracy naukowej i procesie uczenia się

K_U03 Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze

K_U07 posiada umiejętność ustnych wystąpień w prostej formie, w języku polskim i angielskim w zakresie geografii i związanych z nią nauk o Ziemi

K_U10 Potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe obserwacje oraz badania terenowe i laboratoryjne

w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U17 Posiada podstawowe umiejętności argumentowania

i przedstawiania własnych poglądów, rozwiązań na temat postawionych przed nim problemów geograficznych występujących w działalności społeczno-gospodarczej

K_U18 wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru

K_K02 Potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów

K_K03 potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania

K_K05 potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej

K_K06 Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii fizycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hojan
Prowadzący grup: Marcin Hojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

K_W04 Posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej

K_W05 Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

K_W08 Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju

K_W14 Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie związanym z geografią i pokrewnymi naukami o Ziemi a także w dalszej pracy naukowej i procesie uczenia się

K_U03 Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze

K_U07 posiada umiejętność ustnych wystąpień w prostej formie, w języku polskim i angielskim w zakresie geografii i związanych z nią nauk o Ziemi

K_U10 Potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe obserwacje oraz badania terenowe i laboratoryjne

w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U17 Posiada podstawowe umiejętności argumentowania

i przedstawiania własnych poglądów, rozwiązań na temat postawionych przed nim problemów geograficznych występujących w działalności społeczno-gospodarczej

K_U18 wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru

K_K02 Potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów

K_K03 potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania

K_K05 potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej

K_K06 Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z geografii fizycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hojan
Prowadzący grup: Marcin Hojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.