Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia fizyczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F35GFP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia fizyczna Polski
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Geografia, blok I, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Hojan
Prowadzący grup: Marcin Hojan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - zna podstawowe pojęcia i terminy właściwe dla studiowanego kierunku studiów

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii fizycznej


K_W03 - posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami nauk

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi związane z przemianami głównych komponentów biotycznych i abiotycznych w Polsce


K_W04 - posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi związane z przemianami głównych komponentów biotycznych i abiotycznych w Polsce


K_U01 - potrafi prawidłowo rozpoznać i zinterpretować w podstawowym zakresie zjawiska i procesy zachodzące w przestrzeni geograficznej

U01 - student potrafi omówić zróżnicowanie morfometryczne, klimatyczne i hydrologiczne Polski


K_U02 - potrafi dokonać podstawowej analizy Ziemi jako systemu przyrodniczego

U02 - student poprawnie formułuje wnioski na podstawie przedstawionych zagadnień


K_K01 - ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie

K01 - student jest świadomy znaczenia obszaru Polski dla funkcjonowania głównych ekosystemów w Europie

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu geografii, matematyki, fizyki i chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Halina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii fizycznej Polski [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi związane z przemianami głównych komponentów biotycznych i abiotycznych w Polsce [K_W04]

W03 - rozumie powiązania między elementami środowiska przyrodniczego w ujęciu regionalnym [K_W05]


Umiejętności:

U01 - potrafi przeprowadzić analizę zjawisk przyrodniczych zachodzących na obszarze Polski [K_U02]

U02 - potrafi scharakteryzować oraz porównać środowisko przyrodnicze makroregionów Polski [K-U03]

U03 - posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy na temat środowiska przyrodniczego Polski [K_U015]


Kompetencje

K01 - posiada umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy na temat zmian zachodzących obecnie w środowisku przyrodniczym Polski [K_K01]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu geografii, matematyki, fizyki i chemii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Halina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.