Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geomorfometria z GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F35GGIS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geomorfometria z GIS
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Geografia, blok I, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Rurek
Prowadzący grup: Mirosław Rurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfometrii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geomorfologia, Systemy Informacji Geograficznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Rurek
Prowadzący grup: Mirosław Rurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfometrii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geomorfologia, Systemy Informacji Geograficznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Rurek
Prowadzący grup: Mirosław Rurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach geograficznych i pokrewnych nauk o Ziemi

K_W03 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technologii wykorzystujących osiągnięcia naukowe w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi

K_W06 Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich występowania

K_W08 Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju

K_W09 Zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego do analizy statystycznej zgromadzonych danych odnoszących się do zjawisk i procesów w przestrzeni geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (Geographic Information System)

K_W11 Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, własności przemysłowej, pojęcie plagiatu i innych form naruszeń prawa autorskiego oraz pojęcie patentu

K_W12 Zna podstawowe aspekty budowy i funkcjonowania aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów określonych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej oraz zna podstawowe technologie wykorzystujące osiągnięcia naukowe


K_U01 Potrafi prawidłowo zastosować techniki, narzędzia badawcze i procesy technologiczne stosowane w badaniach geograficznych i wykorzystywane w działalności społeczno-gospodarczej

K_U04 "Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać

i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych"

K_U09 Wykonuje zlecone proste zadania badawcze, praktyczne lub ekspertyzy w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U11 Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U12 Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej

K_U15 posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi


K_K01 Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii

K_K05 Potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej


W01- student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geomorfometrii

W02- student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące na powierzchni Ziemi,

U01- student oblicza wybrane wskaźniki, opracowuje dane liczbowe w formie wykresów, tabel,

U02- student właściwie analizuje wyniki pomiarów na mapach,

U03- student poprawnie formułuje wnioski na podstawie wykonanych zadań,

K01- student jest świadomy konieczności ochrony rzeźby powierzchni Ziemi.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geomorfologia, Systemy Informacji Geograficznej

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu w semestrze 5 (zimowym): 15 godzin wykładu i 30 godzin laboratorium.

ECTS: 4

Nakład pracy studenta - 100 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


1. Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą (min. 50%) - 85 godz.

w tym:

- 15 godz. wykład;

- 30 godz. laboratorium;

- 15 godz. konsultacje związane z problematyką zajęć – konsultacje stacjonarne;

- 15 godz. – konsultacje zdalne na platformie Microsoft Teams lub e-mail;

- 10 godz. – pracownia wirtualna na platformie Microsoft Teams lub e-mail – konsultowanie wykonywanych prac.


2. Praca własna studenta bez kontaktu bezpośredniego z wykładowcą (pozostałe do 50%) - 15 godz.

w tym:

- 5 godz. – przygotowanie i zaliczenie wykładu;

- 10 godz. – przygotowanie i zaliczenie laboratorium;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.