Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia tematyczna w zastosowaniach GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F35KTGIS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia tematyczna w zastosowaniach GIS
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Geografia, spec. geografia fizyczna z geoinformacją, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Czapiewski
Prowadzący grup: Sebastian Czapiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Student zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla kartografii i GIS oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów [K_W01]

W02 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach GIS i pokrewnych nauk o Ziemi [K_W02]

W03 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych technologii wykorzystujących osiągnięcia naukowe w zakresie kartografii, geografii i GIS [K_W03]

W09 Student zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego do analizy statystycznej zgromadzonych danych odnoszących się do zjawisk i procesów w przestrzeni geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (QGIS, SAGA GIS) [K_W09]

W11 Student zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, własności przemysłowej, pojęcie plagiatu i innych form naruszeń prawa autorskiego [K_W11]

W12 Student zna podstawowe aspekty budowy i funkcjonowania aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów określonych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej oraz zna podstawowe technologie wykorzystujące osiągnięcia naukowe (oprogramowanie specjalistyczne, pomiary terenowe) [K_W12]

U01 Student potrafi prawidłowo zastosować techniki, narzędzia badawcze i procesy technologiczne stosowane w badaniach geograficznych [K_U01]

U03 Student potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze [K_U03]

U04 Student potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać i przedstawiać dostępną geograficzną informację (bazy danych) naukową, również ze źródeł internetowych [K_U04]

U11 Student wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych [K_U11]

U12 Student wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej [K_U12]

K01 Student ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii [K_K01]

K02 Student potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów [K_K02]

K03 Student potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania [K_K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Technologia informacyjna, podstawy obsługi komputera, podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki, podstawy Systemów Informacji Geograficznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Czapiewski
Prowadzący grup: Sebastian Czapiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Student zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla kartografii i GIS oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów [K_W01]

W02 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach GIS i pokrewnych nauk o Ziemi [K_W02]

W03 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych technologii wykorzystujących osiągnięcia naukowe w zakresie kartografii, geografii i GIS [K_W03]

W09 Student zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego do analizy statystycznej zgromadzonych danych odnoszących się do zjawisk i procesów w przestrzeni geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (QGIS, SAGA GIS) [K_W09]

W11 Student zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, własności przemysłowej, pojęcie plagiatu i innych form naruszeń prawa autorskiego [K_W11]

W12 Student zna podstawowe aspekty budowy i funkcjonowania aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów określonych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej oraz zna podstawowe technologie wykorzystujące osiągnięcia naukowe (oprogramowanie specjalistyczne, pomiary terenowe) [K_W12]

U01 Student potrafi prawidłowo zastosować techniki, narzędzia badawcze i procesy technologiczne stosowane w badaniach geograficznych [K_U01]

U03 Student potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze [K_U03]

U04 Student potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać i przedstawiać dostępną geograficzną informację (bazy danych) naukową, również ze źródeł internetowych [K_U04]

U11 Student wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych [K_U11]

U12 Student wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej [K_U12]

K01 Student ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii [K_K01]

K02 Student potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów [K_K02]

K03 Student potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania [K_K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Technologia informacyjna, podstawy obsługi komputera, podstawowe zagadnienia dotyczące statystyki, podstawy Systemów Informacji Geograficznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.