Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geograficzne aspekty zarządzania kryzysowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F36GAZK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geograficzne aspekty zarządzania kryzysowego
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - jest w stanie definiować podstawowe pojęcia i terminy [K_W01]

W02 - charakteryzuje wpływ procesów egzo- i endogenicznych na rozwój powierzchni Ziemi, w tym wywołujących i mających związek ze zjawiskami katastrofalnymi [K_W04, K_W05]

W03 - pozna organizację i kompetencje zasadniczych instytucji na szczeblu krajowym i regionalnym, których zadaniem statutowym jest monitorowania stanu środowiska, zasad informowania osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w zakresie działań profilaktycznych, ratowniczych oraz likwidacji szkód [K_W07]

W04 - posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie przebiegu zjawisk przyrodniczych oraz określa ich potencjalne zagrożenia dla ludności [K_W13]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 - potrafi wyznaczyć zakres czasowy i przestrzenny na obszarach zagrożonych zjawiskami i potencjalnie katastrofalnym przebiegu [K_U03]

U02 - wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych [K_U08]

U03 - łączy wiedzę w zadaniach mających na celu uzyskanie pełnego obrazu procesów egzo- i endogenicznych i ich potencjalnych skutków dla życia i gospodarki człowieka [K_U13]

KOMPETENCJE:

K01 - posiada świadomość konieczności aktualizowania informacji na temat zjawisk występujących w przestrzeni fizycznogeograficznej [K_K04]Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, geografii społeczno –ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, politycznej, GIS, kartografiiZajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - jest w stanie definiować podstawowe pojęcia i terminy [K_W01]

W02 - charakteryzuje wpływ procesów egzo- i endogenicznych na rozwój powierzchni Ziemi, w tym wywołujących i mających związek ze zjawiskami katastrofalnymi [K_W04, K_W05]

W03 - pozna organizację i kompetencje zasadniczych instytucji na szczeblu krajowym i regionalnym, których zadaniem statutowym jest monitorowania stanu środowiska, zasad informowania osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w zakresie działań profilaktycznych, ratowniczych oraz likwidacji szkód [K_W07]

W04 - posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie przebiegu zjawisk przyrodniczych oraz określa ich potencjalne zagrożenia dla ludności [K_W13]

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 - potrafi wyznaczyć zakres czasowy i przestrzenny na obszarach zagrożonych zjawiskami i potencjalnie katastrofalnym przebiegu [K_U03]

U02 - wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych [K_U08]

U03 - łączy wiedzę w zadaniach mających na celu uzyskanie pełnego obrazu procesów egzo- i endogenicznych i ich potencjalnych skutków dla życia i gospodarki człowieka [K_U13]

KOMPETENCJE:

K01 - posiada świadomość konieczności aktualizowania informacji na temat zjawisk występujących w przestrzeni fizycznogeograficznej [K_K04]Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, geografii społeczno –ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, politycznej, GIS, kartografiiZajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Harłoziński
Prowadzący grup: Kazimierz Harłoziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.