Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F36GK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia krajobrazu
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student ma wiedzę dotyczącą metodologii badań geograficznych, w tym zwłaszcza geografii fizycznej, wie jak należy planować badania uwzględniając dobór właściwych narzędzi.

W02 – student ma wiedzę z zakresu geografii krajobrazu i jej miejsca w systemie nauk i relacji do innych dyscyplin naukowych.

W03 – a student zna typy krajobrazu, granice krajobrazowe oraz metody ich badań.

U01 – student studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej z zakresu nauk geograficznych, a zwłaszcza geografii fizycznej.

U02 – student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać genezę zjawisk fizycznych zachodzących w środowisku przyrodniczym, analizować ich przebieg, rozmieszczenie przestrzenne, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować.

K01 – student rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania wiedzy kierunkowej poprzez systematyczną lekturę czasopism naukowych i popularnonaukowych z zakresu geografii.

K02 – student stale aktualizuje swoją wiedzę na temat teoretycznych, meto-do-logicznych i praktycznych aspektów badań geograficznych, systematycznie śledząc postęp naukowy; ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w rozwoju cywilizacyjnym.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student ma wiedzę dotyczącą metodologii badań geograficznych, w tym zwłaszcza geografii fizycznej, wie jak należy planować badania uwzględniając dobór właściwych narzędzi.

W02 – student ma wiedzę z zakresu geografii krajobrazu i jej miejsca w systemie nauk i relacji do innych dyscyplin naukowych.

W03 – a student zna typy krajobrazu, granice krajobrazowe oraz metody ich badań.

U01 – student studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej z zakresu nauk geograficznych, a zwłaszcza geografii fizycznej.

U02 – student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać genezę zjawisk fizycznych zachodzących w środowisku przyrodniczym, analizować ich przebieg, rozmieszczenie przestrzenne, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować.

K01 – student rozumie potrzebę poszerzania i pogłębiania wiedzy kierunkowej poprzez systematyczną lekturę czasopism naukowych i popularnonaukowych z zakresu geografii.

K02 – student stale aktualizuje swoją wiedzę na temat teoretycznych, meto-do-logicznych i praktycznych aspektów badań geograficznych, systematycznie śledząc postęp naukowy; ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w rozwoju cywilizacyjnym.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.