Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wpływ człowieka na środowisko wodne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-F36WCŚW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wpływ człowieka na środowisko wodne
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

K_W04 - Posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej

K_W05 - Posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

K_W08 - Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju

K_W13 - Ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i ich wpływu na życie i gospodarkę człowieka

K_U03 - Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze

K_U13 - Potrafi określić stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, zidentyfikować zagrożenia powodowane działalnością człowieka na podstawie obserwacji i pomiarów w zakresie zjawisk geograficznych

K_U14 - potrafi waloryzować przestrzeń geograficzną dla potrzeb człowieka oraz ocenić wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze i społeczno-gospodarcze

K_U18 - wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru

K_K01 - Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ukończony kurs podstawowy z hydrologii i oceanografii, wiedza z zakresu geografii, chemii, fizyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów

K_W04 - Posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej

K_W05 - Posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej

K_W08 - Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju

K_W13 - Ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i ich wpływu na życie i gospodarkę człowieka

K_U03 - Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze

K_U13 - Potrafi określić stan środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, zidentyfikować zagrożenia powodowane działalnością człowieka na podstawie obserwacji i pomiarów w zakresie zjawisk geograficznych

K_U14 - potrafi waloryzować przestrzeń geograficzną dla potrzeb człowieka oraz ocenić wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze i społeczno-gospodarcze

K_U18 - wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru

K_K01 - Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Ukończony kurs podstawowy z hydrologii i oceanografii, wiedza z zakresu geografii, chemii, fizyki na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.