Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań geograficznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G11MBG-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań geograficznych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mykhailo Grodzynskyi
Prowadzący grup: Mykhailo Grodzynskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - student zna terminologię używaną w geografii i turystyce oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

K_W03 student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej geografii i turystyki oraz powiązanych z nimi nauk ścisłych

K_W04 student ma wiedzę o procesach i zjawiskach przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, gospodarczych, politycznych, zagospodarowaniu turystycznym, przestrzennym oraz prawidłowościach, którym one podlegają

K_W05 student ma usystematyzowaną wiedzę na temat podstawowych subdyscyplin geograficznych oraz rozumie zależności zachodzące między nimi z uwzględnieniem działalności społeczno-gospodarczej

K_U03 - student potrafi dokonać szerokiej analizy Ziemi jako systemu przyrodniczego, w nawiązaniu do działalności społeczno-gospodarczej

K_U05 - student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze w różnych dziedzinach działalności społeczno-gospodarczej opartych na naukach przyrodniczych

K_U07 - student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, potrafi wskazać rozwiązania praktyczne

K_K01 – student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowegoPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiada wiedzę w zakresie Geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, Posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk w środowisku przyrodniczym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mykhailo Grodzynskyi
Prowadzący grup: Mykhailo Grodzynskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mykhailo Grodzynskyi
Prowadzący grup: Mykhailo Grodzynskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.