Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka z elementami matematyki w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G11MESG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka z elementami matematyki w geografii
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Geografia, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Marciniak
Prowadzący grup: Mariola Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą matematyki oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów w geografii.

W2 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik matematycznych przydatnych w badaniach geograficznych.

W3 Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich występowania

W4 Zna zasady wykorzystania pakietu R do analiz statystycznych.

W5 Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, własności przemysłowej, pojęcie plagiatu i innych form naruszeń prawa autorskiego oraz pojęcie patentu

U1 Wykonuje zlecone proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

U2 Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych.

U3 Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł

K1 Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

efekty kształcenia z zakresu matematyki z poziomu szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.