Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Meteorologia i klimatologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G11MK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Meteorologia i klimatologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Geografia, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w atmosferze Ziemi [K_W05]

W03 - student ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i rozumie ich wpływ na różne komponenty środowiska przyrodniczego, a także na życie i gospodarkę człowieka [K_W13]

W04 – student rozumie wpływ postępu w badaniach meteorologicznych i klimatologicznych na życie człowieka oraz rozwój wybranych działów gospodarki [K_W08]

U01 - student oblicza podstawowe wskaźniki meteorologiczne i klimatologiczne [K_U11]

U02 - student właściwie analizuje wyniki pomiarów meteorologicznych, określa przyczyny występujących zjawisk i relacje jakie zachodzą pomiędzy atmosferą a człowiekiem i gospodarką [K_U03, K_U12]

U03 - student poprawnie formułuje i przedstawia w formie ustnej oraz pisemnej wnioski wynikające ze studiowania literatury przedmiotu, przeglądu map synoptycznych [K_U06, K_U07, K_U15]

K01 - student jest świadomy konieczności ochrony środowiska atmosferycznego [K_K04]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza (poziom szkoły średniej) z zakresu geografii, matematyki i fizyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w atmosferze Ziemi [K_W05]

W03 - student ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i rozumie ich wpływ na różne komponenty środowiska przyrodniczego, a także na życie i gospodarkę człowieka [K_W13]

W04 – student rozumie wpływ postępu w badaniach meteorologicznych i klimatologicznych na życie człowieka oraz rozwój wybranych działów gospodarki [K_W08]

U01 - student oblicza podstawowe wskaźniki meteorologiczne i klimatologiczne [K_U11]

U02 - student właściwie analizuje wyniki pomiarów meteorologicznych, określa przyczyny występujących zjawisk i relacje jakie zachodzą pomiędzy atmosferą a człowiekiem i gospodarką [K_U03, K_U12]

U03 - student poprawnie formułuje i przedstawia w formie ustnej oraz pisemnej wnioski wynikające ze studiowania literatury przedmiotu, przeglądu map synoptycznych [K_U06, K_U07, K_U15]

K01 - student jest świadomy konieczności ochrony środowiska atmosferycznego [K_K04]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza (poziom szkoły średniej) z zakresu geografii, matematyki i fizyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu meteorologii i klimatologii [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w atmosferze Ziemi [K_W05]

W03 - student ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i rozumie ich wpływ na różne komponenty środowiska przyrodniczego, a także na życie i gospodarkę człowieka [K_W13]

W04 - student rozumie wpływ postępu w badaniach meteorologicznych i klimatologicznych na życie człowieka oraz rozwój wybranych działów gospodarki [K_W08]

U01 - student oblicza podstawowe wskaźniki meteorologiczne i klimatyczne [K_U11]

U02 - student właściwie analizuje wyniki pomiarów meteorologicznych, określa przyczyny występujących zjawisk i relacje jakie zachodzą pomiędzy atmosferą a człowiekiem i gospodarką [K_U03, K_U12]

U03 - student poprawnie formułuje i przedstawia w formie ustnej oraz pisemnej wnioski wynikające ze studiowania literatury przedmiotu, przeglądu map synoptycznych [K_U06, K_U07, K_U15]

K01 - student jest świadomy konieczności ochrony środowiska atmosferycznego [K_K04]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza (poziom szkoły średniej) z zakresu geografii, matematyki i fizyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.