Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neogeografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G11N-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neogeografia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Czapiewski
Prowadzący grup: Sebastian Czapiewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów


K_W09 - Zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego do analizy statystycznej zgromadzonych danych odnoszących się do zjawisk i procesów

w przestrzeni geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (Geographic Information System)


K_U01 - Potrafi prawidłowo zastosować techniki, narzędzia badawcze i procesy technologiczne stosowane w badaniach geograficznych i wykorzystywane w działalności społeczno-gospodarczej


K_U04 - Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać

i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych


K_U11 - Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych


K_K01 - Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii


K_K05 - potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów i wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Rurek
Prowadzący grup: Sebastian Czapiewski, Mirosław Rurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów


K_W09 - Zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego do analizy statystycznej zgromadzonych danych odnoszących się do zjawisk i procesów

w przestrzeni geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (Geographic Information System)


K_U01 - Potrafi prawidłowo zastosować techniki, narzędzia badawcze i procesy technologiczne stosowane w badaniach geograficznych i wykorzystywane w działalności społeczno-gospodarczej


K_U04 - Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać

i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych


K_U11 - Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych


K_K01 - Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii


K_K05 - potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów i wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Rurek
Prowadzący grup: Sebastian Czapiewski, Mirosław Rurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów


K_W09 - Zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego do analizy statystycznej zgromadzonych danych odnoszących się do zjawisk i procesów

w przestrzeni geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (Geographic Information System)


K_U01 - Potrafi prawidłowo zastosować techniki, narzędzia badawcze i procesy technologiczne stosowane w badaniach geograficznych i wykorzystywane w działalności społeczno-gospodarczej


K_U04 - Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać

i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych


K_U11 - Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych


K_K01 - Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii


K_K05 - potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów i wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.