Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G11PGSP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Margarita Ilieva
Prowadzący grup: Rafał Gotowski, Margarita Ilieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii społeczno-ekonomicznej oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów


W02 – student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej


U01 – student potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze


U02 – student czyta ze zrozumieniem podstawową literaturę naukową z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej


K01 – student ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej ze szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii społeczno-ekonomicznej oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów (K_W01)


W02 – student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej (K_W04)


U01 – student potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (K_U03)


U02 – student czyta ze zrozumieniem i potrafi dokonać oceny przebiegu zjawisk i procesów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w oparciu o dostępne źródła informacji (K_U08)


K01 – student ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej ze szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii społeczno-ekonomicznej oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów (K_W01)


W02 – student posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-gospodarczej (K_W04)


U01 – student potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną (K_U03)


U02 – student czyta ze zrozumieniem i potrafi dokonać oceny przebiegu zjawisk i procesów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w oparciu o dostępne źródła informacji (K_U08)


K01 – student ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej ze szkoły średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.