Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka z elementami matematyki w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G11SEMG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka z elementami matematyki w geografii
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Maciejewski
Prowadzący grup: Maciej Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów,

K_W02 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik

i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach geograficznych i pokrewnych nauk o Ziemi,

K_W06 Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich występowania,

K_W09 "Zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego do analizy statystycznej zgromadzonych danych odnoszących się do zjawisk i procesów

w przestrzeni geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (Geographic Information System),

K_W11 Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, własności przemysłowej, pojęcie plagiatu i innych form naruszeń prawa autorskiego oraz pojęcie patentu,

K_U09 "Wykonuje zlecone proste zadania badawcze, praktyczne lub ekspertyzy w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, pod kierunkiem opiekuna naukowego,

K_U11 Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych,

K_U12 Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej,

K_K01 Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii.Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Maciejewski
Prowadzący grup: Maciej Maciejewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów,

K_W02 Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik

i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach geograficznych i pokrewnych nauk o Ziemi,

K_W06 Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich występowania,

K_W09 "Zna przynajmniej jeden pakiet oprogramowania służącego do analizy statystycznej zgromadzonych danych odnoszących się do zjawisk i procesów

w przestrzeni geograficznej oraz oprogramowania typu GIS (Geographic Information System),

K_W11 Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, własności przemysłowej, pojęcie plagiatu i innych form naruszeń prawa autorskiego oraz pojęcie patentu,

K_U09 "Wykonuje zlecone proste zadania badawcze, praktyczne lub ekspertyzy w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, pod kierunkiem opiekuna naukowego,

K_U11 Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych,

K_U12 Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej,

K_K01 Ma świadomość potrzeby rozwijania swoich kompetencji zawodowych i osobistych, uczenia się przez całe życie oraz aktualizowania wiedzy z zakresu geografii.Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.