Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G12ĆTGO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Geografia osadnictwa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Józefowicz
Prowadzący grup: Iwona Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza (student):

W01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu osadnictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (K_W01, K_W14).

W02 – rozpoznaje, charakteryzuje i wskazuje metody badawcze (m.in. kwerendę biblioteczną, inwentaryzację oraz najprostsze metody statystyczne) pozwalające na przygotowanie materiału do dalszych analiz w ramach geografii osadnictwa (K_W02, K_W05)

Umiejętności (student):

U01 – posiada umiejętność przeprowadzenia samodzielnych badań w terenie w oparciu o poznane metody badawcze (K_U09, K_U10,)

U02– analizuje, interpretuje i prezentuje wyniki przeprowadzonych przez siebie badań terenowych zgodnie ze wskazówkami prowadzącego (K_U02, K_U03, K_U04, K_U11, K_U12)

Kompetencje społeczne (student):

K01– wykonując zadanie współpracuje w zespole roboczym, potrafi efektywnie zarządzać czasem pracy (K_K02, K_K03)

K02– jest zdolny do samodzielnego przeprowadzenia procesu badawczego, zgodnie z podstawowymi zasadami metodologii badań terenowych (K_05, K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy geografii społeczno-ekonomicznej oraz podstawowe wiadomości zdobyte w ramach zajęć z przedmiotu geografia osadnictwa. Wymagana wiedza z zakresu metod zbierania i opracowywania danych źródłowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Józefowicz
Prowadzący grup: Iwona Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza (student):

W01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu osadnictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (K_W01, K_W14).

W02 – rozpoznaje, charakteryzuje i wskazuje metody badawcze (m.in. kwerendę biblioteczną, inwentaryzację oraz najprostsze metody statystyczne) pozwalające na przygotowanie materiału do dalszych analiz w ramach geografii osadnictwa (K_W02, K_W05)

Umiejętności (student):

U01 – posiada umiejętność przeprowadzenia samodzielnych badań w terenie w oparciu o poznane metody badawcze (K_U09, K_U10,)

U02– analizuje, interpretuje i prezentuje wyniki przeprowadzonych przez siebie badań terenowych zgodnie ze wskazówkami prowadzącego (K_U02, K_U03, K_U04, K_U11, K_U12)

Kompetencje społeczne (student):

K01– wykonując zadanie współpracuje w zespole roboczym, potrafi efektywnie zarządzać czasem pracy (K_K02, K_K03)

K02– jest zdolny do samodzielnego przeprowadzenia procesu badawczego, zgodnie z podstawowymi zasadami metodologii badań terenowych (K_05, K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy geografii społeczno-ekonomicznej oraz podstawowe wiadomości zdobyte w ramach zajęć z przedmiotu geografia osadnictwa. Wymagana wiedza z zakresu metod zbierania i opracowywania danych źródłowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Józefowicz
Prowadzący grup: Iwona Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza (student):

W01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu osadnictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (K_W01, K_W14).

W02 – rozpoznaje, charakteryzuje i wskazuje metody badawcze (m.in. kwerendę biblioteczną, inwentaryzację oraz najprostsze metody statystyczne) pozwalające na przygotowanie materiału do dalszych analiz w ramach geografii osadnictwa (K_W02, K_W05)

Umiejętności (student):

U01 – posiada umiejętność przeprowadzenia samodzielnych badań w terenie w oparciu o poznane metody badawcze (K_U09, K_U10,)

U02– analizuje, interpretuje i prezentuje wyniki przeprowadzonych przez siebie badań terenowych zgodnie ze wskazówkami prowadzącego (K_U02, K_U03, K_U04, K_U11, K_U12)

Kompetencje społeczne (student):

K01– wykonując zadanie współpracuje w zespole roboczym, potrafi efektywnie zarządzać czasem pracy (K_K02, K_K03)

K02– jest zdolny do samodzielnego przeprowadzenia procesu badawczego, zgodnie z podstawowymi zasadami metodologii badań terenowych (K_05, K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy geografii społeczno-ekonomicznej oraz podstawowe wiadomości zdobyte w ramach zajęć z przedmiotu geografia osadnictwa. Wymagana wiedza z zakresu metod zbierania i opracowywania danych źródłowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Józefowicz
Prowadzący grup: Iwona Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.