Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G23GG-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia gospodarcza
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Rabant
Prowadzący grup: Hubert Rabant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii ekonomicznej (geografii rolnictwa, geografii przemysłu, geografii transportu) [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w gospodarce światowej i jej rozmieszczeniu, charakteryzuje rozmieszczenie zasobów surowców naturalnych, sieci komunikacyjnej poszczególnych rodzajów transportu oraz zróżnicowanie przestrzenne dostępności transportu na świecie [K_W04]

W03 - student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi sektorami i gałęziami gospodarki światowej, regionami różnego rozwoju i koncentracji gospodarki [K_W05]

U01 - student oblicza podstawowe wskaźniki charakteryzujące gospodarki światowej [K_U04]

U02 - student właściwie analizuje współcześnie zachodzące procesy ekonomiczne na świecie - ich przyczyny, uwarunkowania i różnice przestrzenne [K_U06, K_U07, K_U08, K_U09]

U03 - student formułuje wnioski dotyczące rozwoju i rozmieszczenia gospodarki światowej i infrastruktury transportowej [K_U17]

K01 - student jest świadomy szybkości zachodzenia zmian w gospodarce światowej, postępu oraz procesów globalizacji gospodarki i konsekwencji z tego wynikających [K_K01, K_K02, K_K05 ]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej;

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności z geografii społeczno-ekonomicznej


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Rabant
Prowadzący grup: Hubert Rabant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii ekonomicznej (geografii rolnictwa, geografii przemysłu, geografii transportu) [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w gospodarce światowej i jej rozmieszczeniu, charakteryzuje rozmieszczenie zasobów surowców naturalnych, sieci komunikacyjnej poszczególnych rodzajów transportu oraz zróżnicowanie przestrzenne dostępności transportu na świecie [K_W04]

W03 - student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi sektorami i gałęziami gospodarki światowej, regionami różnego rozwoju i koncentracji gospodarki [K_W05]

U01 - student oblicza podstawowe wskaźniki charakteryzujące gospodarki światowej [K_U04]

U02 - student właściwie analizuje współcześnie zachodzące procesy ekonomiczne na świecie - ich przyczyny, uwarunkowania i różnice przestrzenne [K_U06, K_U07, K_U08, K_U09]

U03 - student formułuje wnioski dotyczące rozwoju i rozmieszczenia gospodarki światowej i infrastruktury transportowej [K_U17]

K01 - student jest świadomy szybkości zachodzenia zmian w gospodarce światowej, postępu oraz procesów globalizacji gospodarki i konsekwencji z tego wynikających [K_K01, K_K02, K_K05 ]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej;

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności z geografii społeczno-ekonomicznej


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Rabant
Prowadzący grup: Hubert Rabant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu geografii ekonomicznej (geografii rolnictwa, geografii przemysłu, geografii transportu) [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy zachodzące w gospodarce światowej i jej rozmieszczeniu, charakteryzuje rozmieszczenie zasobów surowców naturalnych, sieci komunikacyjnej poszczególnych rodzajów transportu oraz zróżnicowanie przestrzenne dostępności transportu na świecie [K_W04]

W03 - student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi sektorami i gałęziami gospodarki światowej, regionami różnego rozwoju i koncentracji gospodarki [K_W05]

U01 - student oblicza podstawowe wskaźniki charakteryzujące gospodarki światowej [K_U04]

U02 - student właściwie analizuje współcześnie zachodzące procesy ekonomiczne na świecie - ich przyczyny, uwarunkowania i różnice przestrzenne [K_U06, K_U07, K_U08, K_U09]

U03 - student formułuje wnioski dotyczące rozwoju i rozmieszczenia gospodarki światowej i infrastruktury transportowej [K_U17]

K01 - student jest świadomy szybkości zachodzenia zmian w gospodarce światowej, postępu oraz procesów globalizacji gospodarki i konsekwencji z tego wynikających [K_K01, K_K02, K_K05 ]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej;

Zakres wiadomości, kompetencji i umiejętności z geografii społeczno-ekonomicznej


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.