Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - hydrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G24CTH-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - hydrologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów;

K_W02 - Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik

i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach geograficznych i pokrewnych nauk o Ziemi;

K_W05 - Posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_W12 - Zna podstawowe aspekty budowy i funkcjonowania aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów określonych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej oraz zna podstawowe technologie wykorzystujące osiągnięcia naukowe;

K_W14 - Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie związanym z geografią i pokrewnymi naukami o Ziemi a także w dalszej pracy naukowej i procesie uczenia się;

K_U02 - Potrafi dokonać podstawowej analizy zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych typowych dla badań geograficznych i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U03 - Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze;

K_U04 - Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać

i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych;

K_U09 - Wykonuje zlecone proste zadania badawcze, praktyczne lub ekspertyzy w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, pod kierunkiem opiekuna naukowego;

K_U10 - Potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe obserwacje oraz badania terenowe i laboratoryjne w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych;

K_U11 - Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U12 - Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_K02_Potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów;

K_K03 - potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania;

K_K05 - potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej;

K_K06 - Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia;

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Hydrologia i oceanografia (wykład i ćwiczenia na 2 roku studiów kierunku geografia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów;

K_W02 - Posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik

i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach geograficznych i pokrewnych nauk o Ziemi;

K_W05 - Posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_W12 - Zna podstawowe aspekty budowy i funkcjonowania aparatury naukowej służącej do wykonywania pomiarów określonych zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej oraz zna podstawowe technologie wykorzystujące osiągnięcia naukowe;

K_W14 - Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie związanym z geografią i pokrewnymi naukami o Ziemi a także w dalszej pracy naukowej i procesie uczenia się;

K_U02 - Potrafi dokonać podstawowej analizy zjawisk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych typowych dla badań geograficznych i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U03 - Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze;

K_U04 - Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać

i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych;

K_U09 - Wykonuje zlecone proste zadania badawcze, praktyczne lub ekspertyzy w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, pod kierunkiem opiekuna naukowego;

K_U10 - Potrafi samodzielnie przeprowadzić podstawowe obserwacje oraz badania terenowe i laboratoryjne w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi, typowe dla dziedzin działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych;

K_U11 - Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych

K_U12 - Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_K02_Potrafi uczestniczyć w projektach i pracach zespołowych oraz aranżować współpracę w celu osiągnięcia zamierzonych celów;

K_K03 - potrafi określić najważniejsze cele w ramach wykonywanego samodzielnie lub w grupie zadania;

K_K05 - potrafi zarządzać czasem przeznaczonym na pracę i rozwój własny i innych w sposób przedsiębiorczy i wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy geograficznej;

K_K06 - Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia;

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Hydrologia i oceanografia (wykład i ćwiczenia na 2 roku studiów kierunku geografia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Szatten
Prowadzący grup: Dawid Szatten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię pomiarów hydrologicznych, wykorzystując ją w czasie realizacji pomiarów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy [K_W01; K_W14];

W02 - zna podstawowe techniki i narzędzia wykorzystywane w hydrologii [K_W02; K_W12];

W03 - posiada wiedzę na temat procesów fluwialnych [K_W05];

U01 - potrafi analizować przebieg procesów fluwialnych w korycie rzecznym, wyciągając poprawne wnioski [K_U02; K_U03; K_U12];

U02 - potrafi pozyskać i opracować dane hydrologiczne, również z wykorzystaniem narzędzi GIS [K_U04; K_U11];

U03 - potrafi przeprowadzić pomiary hydrologiczne [K_U09; K_U10];

K01 - potrafi współpracować w grupie w czasie prowadzonych prac terenowych, optymalizując proces pozyskania danych [K_K02; K_K03];

K02 - dba o bezpieczeństwo siebie i innych w czasie pomiarów hydrologicznych [K_K05, K_K06].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, w szczególności hydrologii, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i kartografii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Szatten
Prowadzący grup: Dawid Szatten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.