Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia z podstawami fitosocjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G24EzPF-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia z podstawami fitosocjologii
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mykhailo Grodzynskyi
Prowadzący grup: Mykhailo Grodzynskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 – Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów


K_W05 - Posiada podstawową wiedzę na temat procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej


K_W06- Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych, niezbędną do zrozumienia procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej i skutków ich występowania


K_U04 - Potrafi wyszukiwać, pozyskiwać, analizować, oceniać i przedstawiać dostępną geograficzną informację (dane) naukową, również ze źródeł internetowych


K_U07 - Posiada umiejętność pisemnego opracowywania prostych problemów z zakresu geografii i pokrewnych nauk o Ziemi w języku polskim i w języku obcym


K_U11 – Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych


K_K04 - prawidłowo dostrzega i rozstrzyga problemy związane z wykonywanym zawodem w oparciu o wiedzę z zakresu geografii


K_K06 – Jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej i tej związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mykhailo Grodzynskyi
Prowadzący grup: Mykhailo Grodzynskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mykhailo Grodzynskyi
Prowadzący grup: Mykhailo Grodzynskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.