Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia i oceanografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G24HiO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia i oceanografia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów;

K_W05 - Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_W08 - Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju;

K_W13 - Ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i ich wpływu na życie i gospodarkę człowieka;

K_U03 - Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze;

K_U11 - Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych;

K_U12 - Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_U13 - Potrafi określić stan środowiska przyrodniczego i społeczno gospodarczego, zidentyfikować zagrożenia powodowane działalnością człowieka na podstawie obserwacji i pomiarów w zakresie zjawisk geograficznych;

K_U18 - wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru;

K_K04 - prawidłowo dostrzega i rozstrzyga problemy związane z wykonywanym zawodem w oparciu o wiedzę z zakresu geografii;

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu geografii, matematyki, fizyki i chemii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów;

K_W05 - Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_W08 - Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju;

K_W13 - Ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i ich wpływu na życie i gospodarkę człowieka;

K_U03 - Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze;

K_U11 - Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych;

K_U12 - Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_U13 - Potrafi określić stan środowiska przyrodniczego i społeczno gospodarczego, zidentyfikować zagrożenia powodowane działalnością człowieka na podstawie obserwacji i pomiarów w zakresie zjawisk geograficznych;

K_U18 - wykorzystuje wiedzę o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach do oceny zagospodarowania przestrzennego, a także planowania rozwoju danego obszaru;

K_K04 - prawidłowo dostrzega i rozstrzyga problemy związane z wykonywanym zawodem w oparciu o wiedzę z zakresu geografii;

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu geografii, matematyki, fizyki i chemii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - Zna podstawowe pojęcia i terminologię właściwą dla geografii oraz posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania tych pojęć i terminów;

K_W05 - Posiada podstawową wiedzę na temat procesów

i zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_W08 - Rozumie związki pomiędzy efektami badań naukowych w zakresie geografii i pokrewnych nauk o Ziemi a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem polityki zrównoważonego rozwoju;

K_W13 - Ma wiedzę na temat ekstremalnych zjawisk przyrodniczych i ich wpływu na życie i gospodarkę człowieka;

K_U03 - Potrafi wskazać istotę i specyfikę zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej i wpływających na procesy społeczno-gospodarcze;

K_U11 - Wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne GIS i inne, do opisu zjawisk i procesów oraz analizy danych dotyczących przestrzeni geograficznej i wykorzystywanych w działalności społeczno-gospodarczej opartej na naukach przyrodniczych;

K_U12 - Wykazuje umiejętności wymagające poprawnego wnioskowania na podstawie wyników badań i danych otrzymanych z różnych źródeł, a dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_U13 - Potrafi określić stan środowiska przyrodniczego i społeczno gospodarczego, zidentyfikować zagrożenia powodowane działalnością człowieka na podstawie obserwacji i pomiarów w zakresie zjawisk geograficznych;

K_K04 - prawidłowo dostrzega i rozstrzyga problemy związane z wykonywanym zawodem w oparciu o wiedzę z zakresu geografii;

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu geografii, matematyki, fizyki i chemii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.