Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G35GS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia społeczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Geografia, blok I, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Szkurłat
Prowadzący grup: Elżbieta Szkurłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W0; P_W01: definiuje podstawowe pojęcia oraz posługuje się ze zrozumieniem podstawową terminologią z zakresu geografii społecznej;

K_W04;P_W02: charakteryzuje różne struktury społeczne oraz objaśnia uwarunkowania ich występowania;

K_W04; P_W03: przedstawia procesy i zjawiska prowadzące do zróżnicowania poziomu życia ludności na świecie;

K_W04; P_W04: określa czynniki przyrodnicze i procesy ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe kształtujące nierówności społeczne w różnych skalach przestrzennych (międzynarodowej, regionalnej i lokalnej).

K_W05; P_W05: opisuje przestrzenne zróżnicowanie wybranych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie;

K_W05; P_W06: wymienia i charakteryzuje główne współczesne procesy społeczne w ich wymiarze przestrzennym

K_W07; P_W07: wykazuje wzajemne powiązania zjawisk, procesów i struktur społecznych w różnych skalach przestrzennych;

K_W07; P_W08 rozumie podstawowe prawidłowości dotyczące relacji między jednostkami i grupami społecznymi a przestrzenią;

K_U04; P_U01: dobiera i prezentuje źródła statystyczne, teksty źródłowe i naukowe dotyczące zagadnień i problemów społecznych zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_U04; P_U02: analizuje i ocenia zjawiska społeczne na podstawie samodzielnie zebranych informacji i danych;

K_U04; P_U03: ocenia krytycznie źródła wiedzy z zakresu geografii społecznej oraz prezentuje problemy społeczne na podstawie samodzielnie dobranej literatury;

K_U05; P_U04: uczestniczy aktywnie w dyskusjach dotyczących współczesnych zagadnień społecznych, zróżnicowania poziomu życia i zaspokojenia potrzeb mieszkańców w różnych regionach świata i w Polsce;

K_U17; P_U05: wyraża własne zdanie i potrafi je uzasadnić dobierając właściwe argumenty;

K_U05; P_U06: potrafi przeprowadzić proste obserwacje i badania z zakresu geografii społecznej;

K_U05; P_U07: dokonuje oceny stanu zagospodarowania wybranego obszaru miasta i zaproponować zmiany uwzględniające potrzeby jego mieszkańców;

K_K05; P_K01: krytycznie i rzetelnie ocenia zasób swojej wiedzy oraz docenia potrzebę i możliwości dalszego osobistego rozwoju

K_K05; P_K02: potrafi efektywnie zarządzać czasem pracy;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu geografii, podstaw geografii społeczno-ekonomicznej, geografii osadnictwa, historii oraz podstaw wiedzy o społeczeństwie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W0; P_W01: definiuje podstawowe pojęcia oraz posługuje się ze zrozumieniem podstawową terminologią z zakresu geografii społecznej;

K_W04;P_W02: charakteryzuje różne struktury społeczne oraz objaśnia uwarunkowania ich występowania;

K_W04; P_W03: przedstawia procesy i zjawiska prowadzące do zróżnicowania poziomu życia ludności na świecie;

K_W04; P_W04: określa czynniki przyrodnicze i procesy ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe kształtujące nierówności społeczne w różnych skalach przestrzennych (międzynarodowej, regionalnej i lokalnej).

K_W05; P_W05: opisuje przestrzenne zróżnicowanie wybranych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie;

K_W05; P_W06: wymienia i charakteryzuje główne współczesne procesy społeczne w ich wymiarze przestrzennym

K_W07; P_W07: wykazuje wzajemne powiązania zjawisk, procesów i struktur społecznych w różnych skalach przestrzennych;

K_W07; P_W08 rozumie podstawowe prawidłowości dotyczące relacji między jednostkami i grupami społecznymi a przestrzenią;

K_U04; P_U01: dobiera i prezentuje źródła statystyczne, teksty źródłowe i naukowe dotyczące zagadnień i problemów społecznych zachodzących w przestrzeni geograficznej;

K_U04; P_U02: analizuje i ocenia zjawiska społeczne na podstawie samodzielnie zebranych informacji i danych;

K_U04; P_U03: ocenia krytycznie źródła wiedzy z zakresu geografii społecznej oraz prezentuje problemy społeczne na podstawie samodzielnie dobranej literatury;

K_U05; P_U04: uczestniczy aktywnie w dyskusjach dotyczących współczesnych zagadnień społecznych, zróżnicowania poziomu życia i zaspokojenia potrzeb mieszkańców w różnych regionach świata i w Polsce;

K_U17; P_U05: wyraża własne zdanie i potrafi je uzasadnić dobierając właściwe argumenty;

K_U05; P_U06: potrafi przeprowadzić proste obserwacje i badania z zakresu geografii społecznej;

K_U05; P_U07: dokonuje oceny stanu zagospodarowania wybranego obszaru miasta i zaproponować zmiany uwzględniające potrzeby jego mieszkańców;

K_K05; P_K01: krytycznie i rzetelnie ocenia zasób swojej wiedzy oraz docenia potrzebę i możliwości dalszego osobistego rozwoju

K_K05; P_K02: potrafi efektywnie zarządzać czasem pracy;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu geografii, podstaw geografii społeczno-ekonomicznej, geografii osadnictwa, historii oraz podstaw wiedzy o społeczeństwie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01: definiuje podstawowe pojęcia oraz posługuje się ze zrozumieniem podstawową terminologią z zakresu geografii społecznej;(K_W04)

W_02: charakteryzuje różne struktury społeczne oraz objaśnia uwarunkowania ich występowania; (K_W04)

W_03: przedstawia procesy i zjawiska prowadzące do zróżnicowania poziomu życia ludności na świecie;(K_W04)

W_04: określa czynniki przyrodnicze i procesy ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe kształtujące nierówności społeczne w różnych skalach przestrzennych (międzynarodowej, regionalnej i lokalnej)(K_W04).

W_05: opisuje przestrzenne zróżnicowanie wybranych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie;(K_W05)

W_06: wymienia i charakteryzuje główne współczesne procesy społeczne w ich wymiarze przestrzennym (K_W05)

W_07: wykazuje wzajemne powiązania zjawisk, procesów i struktur społecznych w różnych skalach przestrzennych; (K_W07)

W_08 rozumie podstawowe prawidłowości dotyczące relacji między jednostkami i grupami społecznymi a przestrzenią; (K_W07)

U_01: dobiera i prezentuje źródła statystyczne, teksty źródłowe i naukowe dotyczące zagadnień i problemów społecznych zachodzących w przestrzeni geograficznej; (K_U04)

U_02: analizuje i ocenia zjawiska społeczne na podstawie samodzielnie zebranych informacji i danych;(K_U04)

U_03: ocenia krytycznie źródła wiedzy z zakresu geografii społecznej oraz prezentuje problemy społeczne na podstawie samodzielnie dobranej literatury;(K_U04)

U_04: uczestniczy aktywnie w dyskusjach dotyczących współczesnych zagadnień społecznych, zróżnicowania poziomu życia i zaspokojenia potrzeb mieszkańców w różnych regionach świata i w Polsce;(K_U05)

U_05: wyraża własne zdanie i potrafi je uzasadnić dobierając właściwe argumenty; (K_U17)

U_06: potrafi przeprowadzić proste obserwacje i badania z zakresu geografii społecznej;(K_U05)

U_07: dokonuje oceny stanu zagospodarowania wybranego obszaru miasta i zaproponować zmiany uwzględniające potrzeby jego mieszkańców;(K_U05)

K_01: krytycznie i rzetelnie ocenia zasób swojej wiedzy oraz docenia potrzebę i możliwości dalszego osobistego rozwoju (K_K05)

K_02: potrafi efektywnie zarządzać czasem pracy;(K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu geografii, podstaw geografii społeczno-ekonomicznej, geografii osadnictwa, historii oraz podstaw wiedzy o społeczeństwie

Bilans pracy studenta:

Wymiar przedmiotu: 15 godzin wykładu, 15 godzin konwersatorium

ECTS: 3

Nakład pracy studenta - 75 godzin (1 ECTS odpowiada 25 godz.).


Praca studenta realizowana w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą – 43 godz.

w tym:

- wykład (15 godz.)

- konwersatorium (15 godz.)

- zaliczenie (2 godz.)

- konsultacje stacjonarne i online (MS Teams) wykład, ćwiczenia (11 godz.)


Praca własna studenta– 32 godz.

- kwerenda biblioteczna w celu przygotowania się studenta do zaliczenia (10 godzin)

- śledzenie bieżącej sytuacji społecznej, procesów społecznych w mediach polskich i zagranicznych (6 godz.)

- zebranie i wstępne przygotowanie danych potrzebnych do wykonania ćwiczenia (8 godz.)

- merytoryczne przygotowanie się do konwersatorium na podstawie zaleconych przez prowadzącego publikacji (8 godz.)


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.