Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - Kształtowanie i ochrona środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G36CTKOS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - Kształtowanie i ochrona środowiska
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Okoniewska
Prowadzący grup: Monika Okoniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna i rozumie pojęcia związane z ochroną środowiska przyrodniczego – K_W01

W02: student zna metody badania jakości powietrza, wody oraz natężenia hałasu – K_W02

W03: student ma wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, wody oraz hałasu w mieście a także ich wpływu na organizm człowieka - K_W05

W04: student zna zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywanych badań w terenie otwartym – K_W14

U01: student potrafi analizować dane pomiarowe dotyczące zanieczyszczenia powietrza, wody i natężenia hałasu w mieście – K_U02

U02: student omawia specyfikę zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza w centrum miasta, zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i natężeniem hałasu w mieście – K_U03, K_U13

U03: student potrafi pozyskać dane pomiarowe dotyczące zanieczyszczenia powietrza, wody i natężenia hałasu oraz poddać je analizie – K_U04, K_U09

U04: student wykonuje proste badania dotyczące występowania zanieczyszczeń powietrza, wody i natężenia hałasu, na podstawie których wyciąga prawidłowe wnioski końcowe – K_U10, K_U12

K01: student potrafi wytyczyć cel prowadzonych badań oraz prawidłowo zorganizować prace badawczą – K_K02, K_K03, K_K06

K02: student potrafi zarządzać czasem w trakcie prowadzonych badań oraz ma świadomość konieczności aktualizowania wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, wody i natężenia hałasu – K_K05


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kształtowanie i ochrona środowiska, znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Okoniewska
Prowadzący grup: Monika Okoniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna i rozumie pojęcia związane z ochroną środowiska przyrodniczego – K_W01

W02: student zna metody badania jakości powietrza atmosferycznego – K_W02

W03: student ma wiedzę na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza w mieście a także ich wpływu na organizm człowieka - K_W05

W04: student zna zasady bezpieczeństwa w czasie wykonywanych badań w terenie otwartym – K_W14

U01: student potrafi wykonać podstawowe pomiary zanieczyszczenia powietrza oraz przeanalizować otrzymane wyniki – K_U02, K_U10

U02: student omawia specyfikę zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza w centrum miasta – K_U03, K_U13

U03: student potrafi pozyskać dane pomiarowe dotyczące zanieczyszczenia powietrza z różnych źródeł oraz poddać je analizie – K_U04, K_U09

U04: student wykonuje proste badania dotyczące występowania zanieczyszczeń powietrza, na podstawie których wyciąga prawidłowe wnioski końcowe – K_U10, K_U12, K_U13

K01: student potrafi wytyczyć cel prowadzonych badań oraz prawidłowo zorganizować prace badawczą – K_K02, K_K03, K_K06

K02: student potrafi zarządzać czasem w trakcie prowadzonych badań oraz ma świadomość konieczności aktualizowania wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia powietrza – K_K05


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kształtowanie i ochrona środowiska, znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Okoniewska
Prowadzący grup: Monika Okoniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.