Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura krajobrazu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW-Z36AK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura krajobrazu
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student w zakresie wiedzy:

- W01 – zna podstawowe pojęcia, terminy i zagadnienia z zakresu dziedzin przyrodniczych, technicznych i społeczno-gospodarczych,

mające bezpośrednie odniesienie do ich praktycznych zastosowań właściwych dla architektury krajobrazu (K_W01);

- W02 - posiada podstawową wiedzę z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej związanej z cyklem pracy urządzeń, obiektów istotnych dla

założeń ogrodowych (K_W03);

- W03 – rozumie znaczenie rewitalizacji założeń ogrodowych oraz ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem

zasad zrównoważonego rozwoju (K_W09).

Student w zakresie umiejętności:

- U01 – studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej, zwłaszcza z zakresu architektury krajobrazu, korzysta z internetowych baz

danych (K_U02);

- U02 – student potrafi wyjaśniać relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy procesami naturalnymi i antropogenicznymi zachodzącymi w

środowisku geograficznym (K_U04);

- U03 - posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie architektury krajobrazu (K_U06);

- U04 – określić i ocenić wpływ czynników przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz politycznych przy formułowaniu i

rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu (K_U07);

- U05 - potrafi zaprojektować obiekt z zakresu architektury krajobrazu używając właściwych metod (K_U12).

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – stale aktualizuje swoją wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów badań z architektury krajobrazu, systematycznie

śledzi postęp naukowy; ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w rozwoju cywilizacyjnym (K_K01);

- K02 - rozumie potrzebę formułowania oraz przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji i opinii dotyczących

architektury krajobrazu (K_K03);

- K03 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, widząc potrzebę tworzenia coraz to nowych

projektów, opracowań, planów odzwierciedlających potrzeby współczesnego świata i człowieka z zakresu architektury krajobrazu)

(K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student w zakresie wiedzy:

- W01 – zna podstawowe pojęcia, terminy i zagadnienia z zakresu dziedzin przyrodniczych, technicznych i społeczno-gospodarczych,

mające bezpośrednie odniesienie do ich praktycznych zastosowań właściwych dla architektury krajobrazu (K_W01);

- W02 - posiada podstawową wiedzę z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej związanej z cyklem pracy urządzeń, obiektów istotnych dla

założeń ogrodowych (K_W03);

- W03 – rozumie znaczenie rewitalizacji założeń ogrodowych oraz ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem

zasad zrównoważonego rozwoju (K_W09).

Student w zakresie umiejętności:

- U01 – studiuje i umiejętnie korzysta z literatury naukowej, zwłaszcza z zakresu architektury krajobrazu, korzysta z internetowych baz

danych (K_U02);

- U02 – student potrafi wyjaśniać relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy procesami naturalnymi i antropogenicznymi zachodzącymi w

środowisku geograficznym (K_U04);

- U03 - posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie architektury krajobrazu (K_U06);

- U04 – określić i ocenić wpływ czynników przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych oraz politycznych przy formułowaniu i

rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu architektury krajobrazu (K_U07);

- U05 - potrafi zaprojektować obiekt z zakresu architektury krajobrazu używając właściwych metod (K_U12).

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – stale aktualizuje swoją wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych aspektów badań z architektury krajobrazu, systematycznie

śledzi postęp naukowy; ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w rozwoju cywilizacyjnym (K_K01);

- K02 - rozumie potrzebę formułowania oraz przekazywania społeczeństwu w sposób zrozumiały informacji i opinii dotyczących

architektury krajobrazu (K_K03);

- K03 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, widząc potrzebę tworzenia coraz to nowych

projektów, opracowań, planów odzwierciedlających potrzeby współczesnego świata i człowieka z zakresu architektury krajobrazu)

(K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.