Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW-Z36PPI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka i planowanie innowacyjnego rozwoju dróg wodnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Rabant
Prowadzący grup: Żaneta Marciniak, Hubert Rabant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Rabant
Prowadzący grup: Mateusz Mazurkiewicz, Hubert Rabant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna podstawowe kategorie pojęciowe dotyczące polityki i planowania rozwoju, innowacji w zakresie dróg wodnych w Polsce i innych państwach [K_W01]

W02: student zna i rozumie prawa regulujące prowadzenie polityki i planowania rozwoju, innowacji dotyczącej dróg wodnych przez państwo i samorząd w Polsce oraz w innych krajach, a także kompetencje instytucji realizujących zadania w zakresie polityki i planowania rozwoju, innowacji dróg wodnych [K_W05]

W03: student ma wiedzę z zakresu programów i planów operacyjnych obejmujących drogi wodne, źródeł finansowania ujętych w nich zadań oraz efektów ich realizacji dla państwa, samorządu i społeczeństwa, a także procedur wdrażania, monitorowania, ewaluacji i kontroli strategii oraz planów rozwoju, innowacji dróg wodnych [K_ W08, K_W09, K_W10]


U01: student potrafi przeprowadzić diagnozę geograficzną, polityczną, społeczną i gospodarczą danego obszaru oraz identyfikację potrzeb rozwoju i innowacji dróg wodnych w drodze analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych na podstawie analizy strategicznej [K_U01, K_U07]

U02: student potrafi skonstruować narzędzia badawcze oraz inne niezbędne dokumenty do przeprowadzenia konsultacji społecznych metodą ankietową w zakresie przeprowadzanej diagnozy i przygotowywanych dokumentów strategicznych dotyczących planowania rozwoju, innowacji dróg wodnych o różnym zasięgu terytorialnym [K_U12]

U03: student potrafi zaproponować koncepcje i założenia do wybranej strategii i planu rozwoju stosując się do obowiązujących wytycznych [K_U15]

U04: student potrafi ocenić wpływ zaprojektowanej strategii i planu rozwoju na gospodarkę i społeczeństwo w rożnym zasięgu przestrzennym [K_U18]


K01: student ma świadomość posiadanego przez siebie poziomu wiedzy, umiejętności, konieczności ich ciągłego aktualizowania i poszerzania ze względu na wagę działań strategicznych dla rozwoju na obszarze o różnym zasięgu, które mają długofalowy charakter, potrafi działać w sposób przedsiębiorczy [K_K01, K_K04]

K02: student dostrzega dylematy dotyczące dróg wodnych oraz znaczenie polityki i planowania rozwoju, innowacji dróg wodnych o różnym zasięgu terytorialnym i czasowym dla zaspokajania potrzeb społecznych, ekonomicznych, politycznych [K_ K06, K_ K08]


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.