Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW12F-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weselak
Prowadzący grup: Tomasz Weselak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminy właściwe dla studiowanego kierunku studiów (W01)

Student posiada ogólną wiedzę o środowisku przyrodniczym, procesach fizycznychw nim zachodzących (W05)


Umiejętności:

Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie dyscyplin związanych z rewitalizacją dróg wodnych

w tym Fizyki (U06)


Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności (K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weselak
Prowadzący grup: Tomasz Weselak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

Student zna podstawowe pojęcia i terminy właściwe dla studiowanego kierunku studiów (W01)

Student posiada ogólną wiedzę o środowisku przyrodniczym, procesach fizycznychw nim zachodzących (W05)


Umiejętności:

Student posiada umiejętność samodzielnego uczenia się w sposób ukierunkowany w zakresie dyscyplin związanych z rewitalizacją dróg wodnych

w tym Fizyki (U06)


Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności (K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Weselak
Prowadzący grup: Tomasz Weselak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

Student ma wiedzę z zakresu matematyki, statystyki, fizyki, chemii,

informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie

zjawisk i procesów przyrodniczych, niezbędną do tworzenia nowych

rozwiązań technicznych oraz formułowania i rozwiązywania typowych,

prostych zadań z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (W02)


Student ma wiedzę w zakresie podstawowych metod, materiałów

oraz podstawowych technologii wykorzystujących

osiągnięcia naukowe oraz narzędzi badawczych

stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań i

działań inżynierskich z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (W04)


Student ma ogólną wiedzę o środowisku przyrodniczym w

rewitalizacji dróg wodnych oraz rozumie procesy

w nim zachodzące, analizuje je za pomocą metod

matematycznych i statystycznych (W06)


Umiejetnosci

Student wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, algorytmy

matematyczne, prawa fizyki, techniki informatyczne do

opisu i analizy zjawisk i procesów typowych dla

działalności społeczno-gospodarczej zachodzących

w środowisku przyrodniczym (U05)


Kompetencje spoleczne

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dla

ciągłego aktualizowania wiedzy i umiejętności kierunkowych

oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych,

potrafi inspirować i organizować proces uczenia się

swojej osoby i innych (K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka i fizyka na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.