Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW12P-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 12.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Szatten
Prowadzący grup: Dawid Szatten
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W06];

W02 - posiada podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych stosowanych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W08];

W03 - zna podstawę prawną oraz sposób funkcjonowania i zarządzania w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W10];

W04 - rozumie zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii podczas realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W13];

U01 - pozyskuje informacje z różnych źródeł, z zakresu rewitalizacji dróg wodnych, w celu wyciągnięcia wniosków w czasie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U01];

U02 - wykorzystuje narzędzia i metody badawcze poznane w toku studiów do realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U02];

U03 - wykonuje zlecone proste zadania praktyczne lub pomiary w czasie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U04];

U04 - wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne poznane w toku studiów do realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie w zakresie rewitalizacji dróg wodnych [K_U05];

U05 - przygotowuje dobrze udokumentowane problemowe opracowywania pisemne związane z rewitalizacją dróg wodnych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U08];

U06 - wykonuje pracę w instytucji / przedsiębiorstwie w oparciu o obowiązujące rozwiązania techniczne i prawne w zakresie dróg wodnych [K_U10];

U07 - przygotowuje prezentację związaną z pracą w instytucji / przedsiębiorstwie w tematyce związanej z rewitalizacją dróg wodnych [K_U11];

U08 - wykorzystuje wiedzę zakresu BHP w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U13];

K01 - potrafi współdziałać w grupie w instytucji / przedsiębiorstwie dla realizacji zamierzonych celów [K_K05];

K02 - dba o dobrą jakość wykonywanej przez siebie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie z zachowaniem zasad ergonomii oraz praw własności intelektualnej [K_K07];

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu hydrologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej - nawigacji, ekonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Rabant
Prowadzący grup: Hubert Rabant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W06];

W02 - posiada podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych stosowanych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W08];

W03 - zna podstawę prawną oraz sposób funkcjonowania i zarządzania w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W10];

W04 - rozumie zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii podczas realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W13];

W05 – posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych aspektów funkcjonowania instytucji / przedsiębiorstwa [K_W05, K_W12]

W06 - zna kategorie i klasy oraz rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych, ma podstawową wiedzę z zakresu żeglugi i nawigacji [K_W07, K_W07, K_W11]

U01 - pozyskuje informacje z różnych źródeł, z zakresu rewitalizacji dróg wodnych, w celu wyciągnięcia wniosków w czasie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U04];

U02 - wykorzystuje narzędzia i metody badawcze (metody statystyczne, techniki informatyczne) poznane w toku studiów do realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U02];

U03 - wykonuje zlecone proste zadania praktyczne lub pomiary w czasie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U04];

U04 - wykorzystuje język specjalistyczny (polski i obcy) w porozumiewaniu się w środowisku zawodowym oraz w dyskursach naukowych ze specjalistami w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U14];

U05 - przygotowuje dobrze udokumentowane problemowe opracowywania pisemne związane z rewitalizacją dróg wodnych, przygotowuje prezentację związaną z pracą w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U10, K_U11];

U06 - wykonuje pracę w instytucji / przedsiębiorstwie w oparciu o obowiązujące rozwiązania techniczne i prawne w zakresie dróg wodnych [K_U13];

U07 - wykorzystuje wiedzę zakresu BHP w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U13];

K01 - potrafi współdziałać w grupie, dba o dobrą jakość wykonywanej przez siebie pracy z zachowaniem zasad ergonomii w instytucji / przedsiębiorstwie dla realizacji zamierzonych celów [K_K05];


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu hydrologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej - nawigacji, ekonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Rabant
Prowadzący grup: Hubert Rabant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W06];

W02 - posiada podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych stosowanych w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W08];

W03 - zna podstawę prawną oraz sposób funkcjonowania i zarządzania w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W10];

W04 - rozumie zasady bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii podczas realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie [K_W13];

W05 – posiada wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych aspektów funkcjonowania instytucji / przedsiębiorstwa [K_W05, K_W12]

W06 - zna kategorie i klasy oraz rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych, ma podstawową wiedzę z zakresu żeglugi i nawigacji [K_W07, K_W07, K_W11]

U01 - pozyskuje informacje z różnych źródeł, z zakresu rewitalizacji dróg wodnych, w celu wyciągnięcia wniosków w czasie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U04];

U02 - wykorzystuje narzędzia i metody badawcze (metody statystyczne, techniki informatyczne) poznane w toku studiów do realizacji zadań w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U02];

U03 - wykonuje zlecone proste zadania praktyczne lub pomiary w czasie pracy w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U04];

U04 - wykorzystuje język specjalistyczny (polski i obcy) w porozumiewaniu się w środowisku zawodowym oraz w dyskursach naukowych ze specjalistami w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U14];

U05 - przygotowuje dobrze udokumentowane problemowe opracowywania pisemne związane z rewitalizacją dróg wodnych, przygotowuje prezentację związaną z pracą w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U10, K_U11];

U06 - wykonuje pracę w instytucji / przedsiębiorstwie w oparciu o obowiązujące rozwiązania techniczne i prawne w zakresie dróg wodnych [K_U13];

U07 - wykorzystuje wiedzę zakresu BHP w instytucji / przedsiębiorstwie [K_U13];

K01 - potrafi współdziałać w grupie, dba o dobrą jakość wykonywanej przez siebie pracy z zachowaniem zasad ergonomii w instytucji / przedsiębiorstwie dla realizacji zamierzonych celów [K_K05];


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu hydrologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej - nawigacji, ekonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.