Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne, kanały

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW24ĆT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe - doliny rzeczne, kanały
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Grzegorz Nadolny, Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student w zakresie wiedzy:

- W01 – zna cykl pracy urządzeń, obiektów stanowiących infrastrukturę hydrotechniczną (K_W03);

- W02 – zna podstawowe metody, materiały oraz technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań i działań inżynierskich z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W04)

- W03 – zna funkcje jakie pełnią drogi wodne (K_W07);

- W04 – zna rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej (K_W07);

- W05 – zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w działaniach z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W08);

- W06 – rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych oraz konieczność ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju) (K_W09).


Student w zakresie umiejętności:

- U01 – wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne do opisu oraz analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym (K_U02);

- U02 – samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym przy pomocy obserwacji i prostych pomiarów, i określa ich wpływ na drogi i transport wodny (K_U04);

- U03 – posiada umiejętność przygotowania opracowywania pisemnego problemów związanych z rewitalizacją dróg wodnych w języku polskim (K_U08);

- U04 – potrafi dokonać krytycznej analizy oraz ocenić stan i wykorzystanie dróg wodnych, sposób funkcjonowania transportu wodnego na danym obszarze (K_U10);

- U05 – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować szczegółową specyfikację czynności niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji dróg wodnych. (K_U15);

- U06 – ma doświadczenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń, obiektów i systemów hydrotechnicznych w zakresie dróg wodnych, (K_U18).


Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki (K_K02);

- K02 – potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które maja długofalowy charakter (K_K05);

- K03 – student jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej oraz związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia (K_K07).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość: śródlądowych dróg wodnych, typów statków, infrastruktury żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa nawigacji, manewrowania statkami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Rabant
Prowadzący grup: Hubert Rabant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

- W01 – zna cykl pracy urządzeń, obiektów stanowiących infrastrukturę hydrotechniczną (K_W03);

- W02 – zna podstawowe metody, materiały oraz technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań i działań inżynierskich z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W04)

- W03 – zna funkcje jakie pełnią drogi wodne (K_W07);

- W04 – zna rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej (K_W07);

- W05 – zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w działaniach z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W08);

- W06 – rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych oraz konieczność ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju) (K_W09).


- U01 – wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne do opisu oraz analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym (K_U02);

- U02 – samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym przy pomocy obserwacji i prostych pomiarów, i określa ich wpływ na drogi i transport wodny (K_U04);

- U03 – posiada umiejętność przygotowania opracowywania pisemnego problemów związanych z rewitalizacją dróg wodnych w języku polskim (K_U08);

- U04 – potrafi dokonać krytycznej analizy oraz ocenić stan i wykorzystanie dróg wodnych, sposób funkcjonowania transportu wodnego na danym obszarze (K_U10);

- U05 – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować szczegółową specyfikację czynności niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji dróg wodnych. (K_U15);

- U06 – ma doświadczenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń, obiektów i systemów hydrotechnicznych w zakresie dróg wodnych, (K_U18).


- K01 – odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki (K_K02);

- K02 – potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które maja długofalowy charakter (K_K05);

- K03 – student jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej oraz związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia (K_K07).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość: śródlądowych dróg wodnych, typów statków, infrastruktury żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa nawigacji, manewrowania statkami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nadolny
Prowadzący grup: Grzegorz Nadolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

- W01 – zna cykl pracy urządzeń, obiektów stanowiących infrastrukturę hydrotechniczną (K_W03);

- W02 – zna podstawowe metody, materiały oraz technologie stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań i działań inżynierskich z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W04)

- W03 – zna funkcje jakie pełnią drogi wodne (K_W07);

- W04 – zna rodzaje i rozmieszczenie dróg wodnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej (K_W07);

- W05 – zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w działaniach z zakresu rewitalizacji dróg wodnych (K_W08);

- W06 – rozumie znaczenie rewitalizacji dróg wodnych oraz konieczność ich wykorzystania dla społeczeństwa i gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju) (K_W09).


- U01 – wykorzystuje podstawowe metody statystyczne, techniki informatyczne do opisu oraz analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym (K_U02);

- U02 – samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym przy pomocy obserwacji i prostych pomiarów, i określa ich wpływ na drogi i transport wodny (K_U04);

- U03 – posiada umiejętność przygotowania opracowywania pisemnego problemów związanych z rewitalizacją dróg wodnych w języku polskim (K_U08);

- U04 – potrafi dokonać krytycznej analizy oraz ocenić stan i wykorzystanie dróg wodnych, sposób funkcjonowania transportu wodnego na danym obszarze (K_U10);

- U05 – potrafi dokonać identyfikacji i sformułować szczegółową specyfikację czynności niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji dróg wodnych. (K_U15);

- U06 – ma doświadczenie związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urządzeń, obiektów i systemów hydrotechnicznych w zakresie dróg wodnych, (K_U18).


- K01 – odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki (K_K02);

- K02 – potrafi pracować zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które maja długofalowy charakter (K_K05);

- K03 – student jest odpowiedzialny za prawidłowy, bezpieczny dla siebie i innych przebieg wykonywanej pracy badawczej oraz związanej z wykonywanym zawodem, umie postępować w stanach zagrożenia (K_K07).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość: śródlądowych dróg wodnych, typów statków, infrastruktury żeglugi śródlądowej, bezpieczeństwa nawigacji, manewrowania statkami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Nadolny
Prowadzący grup: Grzegorz Nadolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.