Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe-praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW36ĆTPD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe-praktyka dyplomowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergey Chalov
Prowadzący grup: Sergey Chalov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 – zna podstawowe pojęcia i terminy oraz ma wiedzę o trendach rozwojowych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów


K_W04 - ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań i działań inżynierskich z zakresu rewitalizacji dróg wodnych


K_U01 – potrafi pozyskiwać informacje z rożnych źródeł informacji w języku polskim, angielskim lub innym obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów oraz potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie


K_U02 - wykorzystuje narzędzia i metody badawcze z zakresu hydrologii i geomorfologii w badaniach dotyczących rewitalizacji dróg wodnych


K_K05 - potrafi współdziałać, pracować, integrować i aranżować współpracę w grupie przyjmując w niej rożne role dla realizacji różnorodnych działań i osiągania zamierzonych celówPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu geografii, matematyki i informatyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student rozpoznaje podstawowe przyrządy meteorologiczne, zna zasady ich działania i stosuje właściwą terminologię [K_W04]

W02 - student zna metody prowadzenia badań topoklimatycznych, rozumie zależności pomiędzy klimatem a innymi elementami środowiska [K_W04, K_W06]

W03 - student ma wiedzę dotyczącą środowiska przyrodniczego i jego wpływu na drogi wodne [K_W06, K_W08, K_W03]

U01 - student wykonuje podstawowe pomiary i obserwacje meteorologiczne [K_U04, K_U16]

U02 - student analizuje wyniki przeprowadzonych badań terenowych, określa czynniki różnicujące warunki topoklimatyczne na danym obszarze i sporządza prezentację dotyczącą przeprowadzonych badań [K_U08]

K01 - student uczy się pracy w zespole nad określonym zadaniem i potrafi określić priorytety służące realizacji tego zadania [K_K05, K_K02]

K02 - student wdraża się do bezpiecznej pracy z powierzonym sprzętem pomiarowym [K_K07]Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii, hydrologii oraz geomorfologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student ma wiedzę dotyczącą dróg wodnych, rozumie ich wpływ na lokalny klimat [K_W05, K_W04, K_W03]

W02 - student zna metody prowadzenia badań topoklimatycznych, rozumie konieczność prowadzenia badań dotyczących wpływu dróg wodnych na różne aspekty życia człowieka [K_W08, K_W09]

U01 - student wykonuje podstawowe pomiary i obserwacje meteorologiczne [K_U02, K_U16]

U02 - student opracowuje dane pomiarowe, analizuje wyniki przeprowadzonych badań terenowych, określa czynniki różnicujące warunki topoklimatyczne na danym obszarze [K_U02, K_U04]

U03 - student przygotowuje opracowanie pisemne dotyczące przeprowadzonych badań [K_U08]

K01 - student uczy się pracy w zespole nad określonym zadaniem i potrafi określić priorytety służące realizacji tego zadania [K_K05, K_K02]

K02 - student wdraża się do bezpiecznej pracy z powierzonym sprzętem pomiarowym [K_K07]


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu meteorologii i klimatologii, hydrologii oraz geomorfologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.