Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

"Waterfront" w strukturze miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-RDW47bWwSM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Waterfront" w strukturze miasta
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Prowadzący grup: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna wybrane pojęcia, terminy i zagadnienia z zakresu architektury, urbanistyki i geografii miast dotyczące: budowy i rozplanowania miast, struktur portowych, stref brzegowych, zabudowy i zagospodarowania oraz struktury przestrzenno-funkcjonalnej (K_W01).

W02: student posiada wiedzę w zakresie problemów i wyzwań społeczno-gospodarczych, kulturowych, planistycznych i politycznych dotyczących miast portowych i nadrzecznych, a także specyfiki procesu rewitalizacji i zintegrowanego planowania terenów typu waterfrontów (K_W05).

W03: student posiada wiedzę w zakresie standardów i norm (zasad) związanych z przekształceniami przestrzenno-funkcjonalnymi, kształtowaniem relacji miasto-rzeka i planowaniem terenów typu waterfront, a w szerszym kontekście terenów nadrzecznych (K_W08).

W04: student rozumie znaczenie rewitalizacji i przekształceń przestrzenno-funkcjonalnych terenów typu waterfront dla współczesnego, zrównoważonego (zintegrowanego) rozwoju miast nadrzecznych i portowych (K_W09).

U01: student potrafi analizować i interpretować struktury miast nadrzecznych i portowych, rozpoznawać typy terenów nadrzecznych i ich charakterystyczne cechy, typy relacji miasto-rzeka oraz efekty działań rewitalizacyjnych realizowanych na terenach nadrzecznych (K_U01).

U02: student potrafi zaplanować proces rewitalizacji waterfrontów zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami ekonomicznymi i planistycznymi oraz trendami rozwojowymi, określić kierunki przekształceń, wskazać konkretne działania i narzędzia, w tym narzędzia finansowania (K_U09).

U03: student potrafi przeprowadzić analizę, waloryzację i ocenę terenów nadrzecznych lub zrealizowanego projektu rewitalizacji waterfrontu (K_U10).

K01: student realizuje zamierzone cele (K_K01).

K02: student realizuje określone priorytety i zadania (K_K02).


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.