Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań rynku turystycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-G24MBRT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań rynku turystycznego
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Alicja Gonia, Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu metod badań rynku turystycznego funkcjonujące w literaturze przedmiotu (K_W01).


W_02 – student ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących na rynku turystycznym przy wykorzystaniu podstawowych metod badań, w tym wie o istnieniu komputerowych programów statystycznych (np. pakietu Excel czy Statistica) wspierających analizy badawcze (K_W02).


W_03 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach ilościowych i jakościowych dot. rynku turystycznego (K_W04, K_W06).


W_04 – student zachowuje się na zajęciach z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (K_W07).


U_01 – student samodzielnie wykorzystuje i stosuje podstawowe narzędzia i metody badań dot. rynku turystycznego, w tym wykazuje się umiejętnościami informatycznymi w zakresie analizy danych ilościowych przy wykorzystaniu programów statystycznych (np. pakietu Excel czy Statistica) - (K_U01, K_U03, K_U04, K_U07).


K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole pracowniczym (K_K02, K_K04).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, statystyki oraz podstaw turystyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu metod badań rynku turystycznego funkcjonujące w literaturze przedmiotu [K_W01].


W_02 – student ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących na rynku turystycznym przy wykorzystaniu podstawowych metod badań, w tym wie o istnieniu komputerowych programów statystycznych (np. pakietu Excel czy Statistica) wspierających analizy badawcze [K_W02].


W_03 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach ilościowych i jakościowych dot. rynku turystycznego [K_W04, K_W06].


W_04 – student zachowuje się na zajęciach z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii [K_W07].


U_01 – student samodzielnie wykorzystuje i stosuje podstawowe narzędzia i metody badań dot. rynku turystycznego, w tym wykazuje się umiejętnościami informatycznymi w zakresie analizy danych ilościowych przy wykorzystaniu programów statystycznych (np. pakietu Excel czy Statistica) - [K_U01, K_U03, K_U04, K_U07].


K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole pracowniczym [K_K02, K_K04].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, statystyki oraz podstaw turystyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.