Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pilotaż i przewodnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-G24PP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pilotaż i przewodnictwo
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Gotowski
Prowadzący grup: Rafał Gotowski, Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 – student posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki turystyki i rekreacji i jej związków ze środowiskiem przyrodniczym


K_W02 – student ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji


K_U05 – posiada specjalistyczne umiejętności techniczne, manualne i ruchowe niezbędne do planowania, projektowania i realizowania zajęć o charakterze turystyczno-krajoznawczym i sportowo-rekreacyjnym z różnymi środowiskami społecznymi


K_U07 – potrafi samodzielnie przygotować opracowanie dotyczące problematyki turystyki i rekreacji


K_U08 – potrafi posługiwać się językiem obcym w obszarze dziedzin związanych z turystyką i rekreacją


K_K02 – potrafi pracować w grupie, pełniąc różne stanowiska związane z branżą turystyczną i sportowo-rekreacyjną

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii turyzmu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu pilotażu i przewodnictwa funkcjonujące w literaturze przedmiotu [K_W01].


W_02 – student zna zasady interakcji zachodzące między turystyką a środowiskiem stąd rozumie znaczenie pilotażu i przewodnictwa [K_W02].


U_01 – student wykazuje umiejętność planowania, organizacji i prowadzenia imprez turystyczno-rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (z różnymi grupami społecznymi) w języku polskim oraz obcym [K_U05, K_U07, K_U08].


K_01 – student rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dlatego potrafi pracować z wycieczkami i innymi grupami jako pilot i przewodnik turystyczny oraz animator czy opiekun grupy [K_01, K_02, K_03].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu turystyki i rekreacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Patrycja Essing, Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu pilotażu i przewodnictwa funkcjonujące w literaturze przedmiotu [K_W01].


W_02 – student zna zasady interakcji zachodzące między turystyką a środowiskiem geograficznym stąd rozumie znaczenie pilotażu i przewodnictwa [K_W02].


U_01 – student wykazuje umiejętność planowania, organizacji i prowadzenia imprez turystyczno-rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych (z różnymi grupami społecznymi) w języku polskim oraz obcym [K_U05, K_U07, K_U08].


K_01 – student rozumie konieczność podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, dlatego potrafi pracować z wycieczkami i innymi grupami jako pilot i przewodnik turystyczny oraz animator czy opiekun grupy [K_01, K_02, K_03].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu turystyki i rekreacji oraz komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Essing
Prowadzący grup: Patrycja Essing
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.