Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalny produkt turystyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-G36RPT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalny produkt turystyczny
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Józefowicz
Prowadzący grup: Iwona Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza (student):

W01 – zna podstawowe pojęcia związane z turystyką i rekreacją zwłaszcza z zakresu funkcjonowania produktów turystycznych (K_W01, K_W02, K_W04).

W02 – charakteryzuje produkty markowe turystyki polskiej i strategię rozwoju polskich produktów turystycznych (K_W01, K_W02, K_W04, K_W09).

W03 – charakteryzuje obszary działania markowych produktów turystycznych (K_W02, K_W09).

Umiejętności (student):

U01 – na podstawie różnorodnych źródeł informacji opracowuje wykaz regionalnych produktów turystycznych, charakteryzuje i potrafi sporządzić ocenę wybranych produktów (K_U01, K_ U03, K_ U07).

U02 - potrafi samodzielnie przygotować i zaprezentować przykłady produktów turystycznych (K_ U03, K_ U05, K_ U07).

U03 – stosuje różne metody i środki w porozumiewaniu się i prezentowaniu wyników samodzielnej pracy (K_ U03, K_ U05, K_ U07).

Kompetencje społeczne (student):

K01 – potrafi pracować w zespole wykonując różnorodne funkcje (K_ K02, K_ K04).

K02 – jest świadomy konieczności współpracy z podmiotami tworzącymi regionalne produkty turystyczne w celu promocji i rozwoju regionu (K_ K03).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu turystyki i rekreacji na poziomie I i II roku studiów pierwszego stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wójcik
Prowadzący grup: Anna Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza (student):

W01 – zna podstawowe pojęcia związane z turystyką i rekreacją zwłaszcza z zakresu funkcjonowania produktów turystycznych (K_W01, K_W02, K_W04).

W02 – charakteryzuje produkty markowe turystyki polskiej i strategię rozwoju polskich produktów turystycznych (K_W01, K_W02, K_W04, K_W09).

W03 – charakteryzuje obszary działania markowych produktów turystycznych (K_W02, K_W09).

Umiejętności (student):

U01 – na podstawie różnorodnych źródeł informacji opracowuje wykaz regionalnych produktów turystycznych, charakteryzuje i potrafi sporządzić ocenę wybranych produktów (K_U01, K_ U03, K_ U07).

U02 - potrafi samodzielnie przygotować i zaprezentować przykłady produktów turystycznych (K_ U03, K_ U05, K_ U07).

U03 – stosuje różne metody i środki w porozumiewaniu się i prezentowaniu wyników samodzielnej pracy (K_ U03, K_ U05, K_ U07).

Kompetencje społeczne (student):

K01 – potrafi pracować w zespole wykonując różnorodne funkcje (K_ K02, K_ K04).

K02 – jest świadomy konieczności współpracy z podmiotami tworzącymi regionalne produkty turystyczne w celu promocji i rozwoju regionu (K_ K03).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

wiedza z zakresu turystyki i rekreacji na poziomie I i II roku studiów pierwszego stopnia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.