Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-G36SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, Elżbieta Szkurłat
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, Elżbieta Szkurłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 posiada wiedzę z zakresu turystyki, uzupełnia ją podczas konstruowania koncepcji własnej pracy badawczej, w toku prowadzenia badań i redagowania tekstu pracy dyplomowej (K_W02)

W_02 przedstawia metody i techniki badań stosowane najczęściej w badaniach z zakresu turystyki, przedstawia zasady konstrukcji kwestionariusza ankiety (K_W04)

W_03 zna podstawy prawa autorskiego, prezentuje sposoby powoływania się na źródła, zna sposób funkcjonowania systemu antyplagiatowego w UKW (K_W08)

U_01 dobiera metody i gromadzi systematycznie materiały źródłowe, prowadzi samodzielne obserwacje i badania terenowe oraz redaguje tekst pracy dyplomowej (K_U01)

U_02 korzysta we właściwy sposób z zasobów internetu, poszerza znajomość literatury przedmiotu i korzysta z niej w tworzeniu pracy dyplomowej (K_ U02)

U_03 tworzy pod kierunkiem opiekuna pracy własny projekt pracy dyplomowej, odpowiadający własnym zainteresowaniom oraz przygotowuje pracę dyplomową posiadającą walor aplikacyjności w branży turystycznej (K_ U03)

U_04 prezentuje ustnie własne poglądy na temat gospodarki turystycznej oraz w formie prezentacji multimedialnej wyniki pracy na poszczególnych etapach jej redagowania (K_ U06)

K_01 systematycznie poszerza swoją wiedzę, dostrzega braki w dotychczasowej wiedzy, kształtuje nowe umiejętności i konsekwentnie realizuje postawione cele badawcze (K_K01)

K_02 stosuje podczas gromadzenia danych i tworzenia tekstu pracy dyplomowej zasady prawa autorskiego (K_ K03)

K_03 przygotowuje pracę dyplomową nie wykazującą znamion plagiatu (K_ K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Turystyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Józefowicz, Monika Kozłowska-Adamczak, Elżbieta Szkurłat
Prowadzący grup: Iwona Józefowicz, Monika Kozłowska-Adamczak, Elżbieta Szkurłat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 posiada wiedzę z zakresu turystyki, uzupełnia ją podczas konstruowania koncepcji własnej pracy badawczej, w toku prowadzenia badań i redagowania tekstu pracy dyplomowej [K_W01, K_W02].


W_02 przedstawia metody i techniki badań stosowane najczęściej w badaniach z zakresu turystyki, przedstawia zasady konstrukcji kwestionariusza ankiety [K_W04].


W_03 zna podstawy prawa autorskiego, prezentuje sposoby powoływania się na źródła, zna sposób funkcjonowania systemu antyplagiatowego w UKW [K_W08].


U_01 dobiera metody i gromadzi systematycznie materiały źródłowe, prowadzi samodzielne obserwacje i badania terenowe oraz redaguje tekst pracy dyplomowej [K_U01, K_U04].


U_02 korzysta we właściwy sposób z zasobów internetu, poszerza znajomość literatury przedmiotu i korzysta z niej w tworzeniu pracy dyplomowej [K_ U02].


U_03 tworzy pod kierunkiem opiekuna pracy własny projekt pracy dyplomowej, odpowiadający własnym zainteresowaniom oraz przygotowuje pracę dyplomową posiadającą walor aplikacyjności w branży turystycznej [K_ U03].


U_04 prezentuje ustnie własne poglądy na temat gospodarki turystycznej oraz w formie prezentacji multimedialnej wyniki pracy na poszczególnych etapach jej redagowania [K_ U06, K_U07].


K_01 systematycznie poszerza swoją wiedzę, dostrzega braki w dotychczasowej wiedzy, kształtuje nowe umiejętności i konsekwentnie realizuje postawione cele badawcze [K_K01].


K_02 stosuje podczas gromadzenia danych i tworzenia tekstu pracy dyplomowej zasady prawa autorskiego [K_ K03].


K_03 przygotowuje pracę dyplomową nie wykazującą znamion plagiatu [K_ K03].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty kierunkowe realizowane w toku I i II roku studiów licencjackich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jezierska-Thöle, Iwona Józefowicz, Monika Kozłowska-Adamczak, Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Aleksandra Jezierska-Thöle, Iwona Józefowicz, Monika Kozłowska-Adamczak, Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - seminarzysta posiada wiedzę z zakresu turystyki, uzupełnia ją podczas konstruowania koncepcji własnej pracy badawczej, w toku prowadzenia badań i redagowania tekstu pracy dyplomowej (K_W01, K_W02)


W_02 - seminarzysta ma wiedzę nt. podstawowych metod i technik badawczych stosowanych najczęściej w badaniach z zakresu turystyki, zna zasady konstrukcji narzędzi badawczych, w tym np. kwestionariusza ankiety (K_W04)


W_03 - seminarzysta zna podstawy prawa autorskiego, prezentuje sposoby powoływania się na źródła, zna sposób funkcjonowania systemu antyplagiatowego w UKW (K_W08)


U_01 - seminarzysta dobiera metody badawcze oraz gromadzi systematycznie materiały źródłowe, prowadzi samodzielne obserwacje i badania terenowe oraz redaguje tekst pracy dyplomowej (K_U01, K_U04)


U_02 - seminarzysta korzysta we właściwy sposób z zasobów internetu, poszerza znajomość literatury przedmiotu i korzysta z niej w tworzeniu pracy dyplomowej (K_ U02)


U_03 - seminarzysta tworzy pod kierunkiem opiekuna naukowego własny projekt pracy dyplomowej odpowiadający własnym zainteresowaniom oraz przygotowuje pracę dyplomową posiadającą walor aplikacyjności w branży turystycznej (K_ U03)


U_04 - seminarzysta prezentuje ustnie własne poglądy na temat gospodarki turystycznej oraz w formie prezentacji multimedialnej wyniki pracy na poszczególnych etapach jej redagowania (K_ U06, K_U07)


K_01 - seminarzysta systematycznie poszerza swoją wiedzę, dostrzega braki w dotychczasowej wiedzy, kształtuje nowe umiejętności i konsekwentnie realizuje postawione cele badawcze (K_K01)


K_02 - seminarzysta stosuje podczas gromadzenia danych i tworzenia tekstu pracy dyplomowej zasady prawa autorskiego dzięki czemu przygotowuje pracę dyplomową nie wykazującą znamion plagiatu (K_ K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty kierunkowe realizowane w toku I i II roku studiów licencjackich

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Alicja Gonia, Iwona Józefowicz, Halina Kaczmarek, Monika Kozłowska-Adamczak, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, Zbigniew Podgórski, Hubert Rabant, Mirosław Rurek, Dawid Szatten, Danuta Szumińska, Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.