Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-G36WM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleksandr Obodovskyi
Prowadzący grup: Oleksandr Obodovskyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student posiada podstawową wiedzę z zakresu hydrologii, umożliwiającą mu charakterystykę komponentów przyrodniczych będących walorami wykorzystywanymi do turystyki i rekreacji [K_W01]

W02 - student charakteryzuje najważniejsze procesy hydrologiczne mające wpływ na rozwój i funkcjonowanie turystyki i rekreacji [K-W02]

U01 - student korzysta z dostępnych źródeł literaturowych oraz Internetu w celu wyszukania informacji dotyczących walorów przyrodniczych (hydrologicznych) [K_U02]

K01 - student jest świadomy znaczenia wykładu monograficznego [K_K01]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagania wstępne: (podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej) z zakresu geografii, turistiki, gidrologi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - student ma wiedzę na temat zależności pomiędzy klimatem a możliwościami rozwoju turystyki [K_W01]

W02 - student zna przykłady obserwowanych obecnie zmian klimatu w różnych rejonach świata i rozumie ich wpływ na turystykę [K_W02]

U01 - student korzysta z dostępnej literatury i źródeł internetowych w celu wyszukania informacji dotyczących wpływu zmian klimatu na turystykę [K_U02]

K01 – student jest świadomy konieczności ciągłego uzupełniania wiedzy dotyczącej przyrodniczych uwarunkowań rozwoju turystyki [K_K01]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Klimatyczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Więcław
Prowadzący grup: Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.