Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pilotaż wycieczek i rezydentura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-O12PWR-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pilotaż wycieczek i rezydentura
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student zna podstawowe pojęcia oraz terminy z zakresu pilotażu wycieczek i rezydentury funkcjonujące w literaturze przedmiotu [K_W01].


W_02 – student wykorzystuje wiedzę, narzędzia i metody badawcze w tworzeniu własnych projektów turystycznych uwzględniając prawidłową interpretację procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji [K_W04, K_W06].


U_01 – student wykazuje umiejętność organizacji i prowadzenia imprez turystycznych i rekreacyjnych w języku polskim oraz obcym [K_U07].


K_01 – student potrafi pracować ze zróżnicowanymi wiekowo grupami turystów (wycieczkowiczów) w odmiennych warunkach, jako pilot wycieczki, rezydent lub pilot-rezydent zarówno w kraju, jak i poza jego granicami [K_K04].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu obsługi ruchu turystycznego, pilotażu i przewodnictwa oraz podstaw animacji czasu wolnego i komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Essing
Prowadzący grup: Patrycja Essing
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki pilotażu i rezydentury, który stanowi ważny element w turystyce i rekreacji oraz zna podstawowe terminy z branży turystycznej [K_W01].

W_02 Student ma wiedzę z zakresu przepisów prawa dla branży turystycznej, a także wykorzystuje metody badawcze dla funkcjonowania prawidłowych procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym istotnych dla rozwoju turystyki i rekreacji [K_W04, K_W06].

U_01 Student na podstawie nabytej wiedzy potrafi w ustnej formie przekazać wyniki własnej pracy (w organizacji i prowadzeniu imprezy turystyczno-rekreacyjnej) w języku polskim oraz obcym [K_U07].

K_ 01 Student potrafi pracować indywidulanie jak i w grupie, a także potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe, tworzy trwałe relacje interpersonalne, jak i potrafi negocjować. [K_K04].

K_02 Student potrafi współpracować ze zróżnicowanymi wiekowo grupami turystów jako pilot-rezydent w kraju jak i za granicą [K_K04].

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu obsługi ruchu turystycznego, pilotażu i przewodnictwa oraz podstaw animacji czasu wolnego i komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.