Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-O24ZZLT-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 Student zna kompetencje pracowników i specyfikę pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i w rekreacji (K_W01)

W02 Student zna specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w branży turystycznej, (techniki, metody, procedury ZZL)(K_W06)

U01 student potrafi scharakteryzować procesy, procedury, techniki i metody stosowane w ZZL w przedsiębiorstwach turystycznych w zależności od specyfiki stanowiska pracy (K_ U06, K_U07)

K01 działa etycznie i odpowiedzialnie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem (K_ K03)

K02 jest kreatywny i przedsiębiorczy w działaniu, niezależnie od szczebla zawodowego, czy pełnionej funkcji (K_ K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalak
Prowadzący grup: Maciej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki turystyki i rekreacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (K_W01)

W02 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, ma wiedzę z zakresu podstaw prawnych, struktury i funkcjonowania branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (K_W06)

U01 posiada zaawansowane i specjalistyczne umiejętności kierowania i prowadzenia zajęć o charakterze turystyczno-krajoznawczym i sportowo-rekreacyjnym z różnymi grupami społecznymi w zależności od warunków przyrodniczych i społecznych w obszarze zarządzaniazasobuami ludzkimi (K_U06)

U02 wykazuje umiejętność przygotowania i prezentacji w formie ustnej wyników własnych badań w języku polskim i obcym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (K_U07)

K01 postępuje etycznie i odpowiedzialnie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (K_K03)

K02 wykazuje kreatywność i przedsiębiorczość w działaniu, niezależnie od szczebla zawodowego, czy pełnionej funkcji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (K_K05)


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Michalak
Prowadzący grup: Maciej Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.