Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR-R23SM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Turystyka i rekreacja, spec. rekreacja i fitness, 2 rok, 3 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dłużewska, Marek Napierała, Mariusz Zasada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Marek Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W01 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki turystyki i rekreacji

K_W03 posiada pogłębioną wiedzę w zakresie technik i narzędzi badawczych umożliwiających planowanie i przeprowadzanie badań związanych z turystyką i rekreacją

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o środowisku przyrodniczym, procesach w nim zachodzących i ich znaczeniu dla rozwoju turystyki i rekreacji

K_W09 zna i rozumie zasady prawa autorskiego stosowane w przedsiębiorstwie turystycznym i obiektach sportowych

Umiejętności

K_U01 biegle wykorzystuje dostępne źródła informacji, wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

K_U03 potrafi samodzielnie planować własną karierę zawodową lub naukową

K_U07 wykazuje umiejętność przygotowania i prezentacji w formie ustnej wyników własnych badań w języku polskim i obcym

K_U08 potrafi samodzielnie przygotować opracowanie naukowe dotyczące problematyki turystyki i rekreacji na podstawie własnych badań

K _U09 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Kompetencje

K_K01 rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w sektorze usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych

K_K02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów

K_K03 postępuje etycznie i odpowiedzialnie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Metodologia badań naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.