Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regiony i centra turystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR11RCT-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regiony i centra turystyczne
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Margarita Ilieva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Margarita Ilieva
Prowadzący grup: Margarita Ilieva, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student posiada pogłębioną wiedzę o środowisku przyrodniczym i rozumie ich znaczenie dla rozwoju regionów turystycznych


U01 – student potrafy selekcjonować, wykorzystywywać i analizować informacje z różnych źródeł i przygotowywać prezentacje dla regionów i centrów turystycznych na świecie (K_U01, K_U07)


K01 – Student ma świadomość konieczności ciągłego wzbogacania swojej wiedzy w celu podnoszenia swojej kwalifikacji w sektorze usług turystycznych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student ma posiadać podstawowej wiedzy z dziedziny turystyki – rozwój i rodzaje turystyki, walory turystyczne, obsługa ruchu turystycznego, zagospodarowanie turystyczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student zna uwarunkowania przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju turystyki w wybranych częściach świata, posiada pogłębioną wiedzę z zakresu rozwoju turystyki w regionach i centrach turystycznych, zna koncepcje, zasady delimitacji i klasyfikację regionów turystycznych w Polsce i na świecie, (K_W04)


U01 – student potrafi odnajdywać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł dotyczących funkcjonowania regionów i centrów turystycznych, potrafi scharakteryzować uwarunkowania i stopień rozwoju wybranych regionów turystycznych (K_U01, K_U07)


K01 – Student ma świadomość konieczności ciągłego wzbogacania swojej wiedzy w celu podnoszenia swojej kwalifikacji w sektorze usług turystycznych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy turystyki, wiedza z zakresu geografii turystycznej Polski i świata

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Jezierska-Thöle
Prowadzący grup: Aleksandra Jezierska-Thöle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student zna i rozumie przyrodnicze, geograficzne, historyczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kształtujące i organizujące przestrzeń turystyczną oraz posiada pogłębioną wiedzę z zakresu rozwoju turystyki w regionach i centrach turystycznych w Polsce i na świecie (K_W04)

W02 – student zna koncepcje ewolucji regionu turystycznego oraz klasyfikacji i delimitacji regionów turystycznych (wypoczynkowe, krajoznawcze, specjalistyczne) (K_W04)

W03 – student ma poszerzoną wiedzę o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych regionów i centrów turystycznych Polski i wybranych regionów świata oraz rozumie znaczenie i wykorzystania turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego. (K_W04)


U01 – student potrafi wykorzystać metody i narzędzia opisu regionów i centrów turystycznych oraz zna techniki pozyskiwania danych o regionach z różnych źródeł (literatura, mapy, internet) (K_U01)

U02 – student potrafi scharakteryzować uwarunkowania i stopień rozwoju wybranych regionów i centrów turystycznych (K_U07)

K01 – student ma świadomość znaczenia wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze oraz na rozwój gospodarczy regionu (K_K01)

K02 – student ma świadomość konieczności ciągłego wzbogacania swojej wiedzy w celu podnoszenia swojej kwalifikacji w sektorze usług turystycznych (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

- podstawowa wiedza na poziomie szkoły średniej z zakresu podstaw turystyki, geografii turystycznej Polski i świata

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.