Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening zdrowotny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR11TZ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening zdrowotny
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elena Bendiková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elena Bendiková
Prowadzący grup: Elena Bendiková
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 posiada wiedzę dotyczącą prawidłowego prowadzenia zajęć ze szczególnym uwzględnieniem zasady fizjologiczo-zdrowotnej. Posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas zajęć (dobór ćwiczeń, ich intensywności i czasu trwania jak również bezpiecznego korzystania z przyborów i przyrządów) (K_W05, K_W08)

U01 posiada umiejętność projektowania lekcji wychowania fizycznego o tematyce związanej ze zdrowiem w oparciu o program, stosując odpowiednie środki, metody, formy i nowoczesne technologie (K_U03, K_U07)

K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie, brać odpowiedzialność za działania własne oraz przyjmować role lidera, animatora, propagatora i organizatora (K_K04)

K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobowego, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu jako edukator zdrowia (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

edukacja zdrowotna i pierwsza pomoc przedmedyczna, teoretyczne podstawy aktywności ruchowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kostencka
Prowadzący grup: Alicja Kostencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 - posiada wiedzę z zakresu problematyki zdrowia w ujęciu integralnym i jego implikacji oraz wiedzę z zakresu mierników zdrowia, treningu zdrowotnego, higieny pracy i ergonomii oraz zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń fizycznych (K_W08)

W02 - wyjaśnia efekty oddziaływania aktywności fizycznej o różnej intensywności na organizm ludzki oraz potrzebę zróżnicowania prozdrowotnych zaleceń dotyczących aktywności fizycznej dla różnych grup osób (K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI:

U01- potrafi samodzielnie zaplanować i przedstawić w postaci projektu indywidualnego własny trening zdrowotny wspierający karierę zawodową, wykorzystując wiedzę o aktywności fizycznej (K_U03)

U02 - wykona zespołowo badania aktywności fizycznej i pasji grupy osób oraz przedstawi je w prezentacji w formie ustnej w dowolnym języku (K_U07)

KOMPETENCJE:

K01 - postępuje etycznie i odpowiedzialnie, dostrzega i rozwiązuje dylematy związane z pracą w grupie, potrafi współdziałać i motywować do pracy, rozwiązywać sytuacje konfliktowe, wyznaczać właściwe cele i zadania, oceniać własną i wspólną pracę (K_K04)

K02 - wykazuje się kreatywnością podczas wykonania projektu i zespołowego. Rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się oraz ciągłego rozwoju osobowego niezbędnego w pracy w branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

edukacja zdrowotna i pierwsza pomoc przedmedyczna, teoretyczne podstawy aktywności ruchowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Lipińska
Prowadzący grup: Patrycja Lipińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.