Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia turystyczna świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR12GTS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia turystyczna świata
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Anatoliy Melnyk, Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student w zakresie wiedzy:

- W01 – zna walory turystyczne i możliwości ich wykorzystania w poszczególnych regionach turystycznych świata (K_W01).

- W02 – zna charakter zagospodarowania turystycznego w aspekcie wybranych typów turystki i turystów w wybranych krajach Afryki (Tunezja, Egipt, Maroko, Kenia, Mauritius, Malediwy, Seszele) i w wybranych krajach Azji (Indie, Nepal, Tajlandia, Laos, Kambodża, Myanmar, Filipiny, Indonezja, Chiny) (K_W02).

- W03 – student zna tendencje i trendy na rynku turystki na świecie (K_W01);

- W04 – student zna typy usług turystycznych świadczonych w poszczególnych destynacjach kluczowych oraz kwalifikacje niezbędne do ich świadczenia (np. Malediwy a Egipt) (K_W01).


Student w zakresie umiejętności:

- U01 – posiada umiejętność poszukiwania informacji dotyczących poszczególnych zagadnień turystycznych (K_U02);

- U02 – formułuje trafne wnioski wynikające z samodzielnej pracy nad dostępnymi źródłami informacji (K_U07).

- U03 – student potrafi wykonać analizę i interpretację roli czynników społecznych, kulturowych, politycznych ekonomicznych i psychologicznych w kształtowaniu turystyki w poszczególnych destynacjach (K_U07).

- U04 – potrafi posługiwać się językiem obcym w obszarze turystyki i rekreacji (K_U08).


Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych (K_K01);

- K02 – posiada zdolności do pracy w zespole oraz kreatywności w tworzeniu i podejmowaniu ciekawych przedsięwzięć (K_K03);

- K03 – postępuje etycznie i demonstruje postawę otwartości kulturowej niezbędnej do przyszłej pracy w sektorze turystycznym (K_K03).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagana wiedza z:

- podstaw geografii w zakresie poziomu szkoły średniej,

- przedmiotu „Podstawy turystyki” z 1 semestru.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, Grzegorz Nadolny, Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student w zakresie wiedzy:

- W01 – zna walory turystyczne i możliwości ich wykorzystania w poszczególnych regionach turystycznych świata (K_W01).

- W02 – zna charakter zagospodarowania turystycznego w aspekcie wybranych typów turystki i turystów w wybranych krajach Afryki (Tunezja, Egipt, Maroko, Kenia, Mauritius, Malediwy, Seszele) i w wybranych krajach Azji (Indie, Nepal, Tajlandia, Laos, Kambodża, Myanmar, Filipiny, Indonezja, Chiny) (K_W02).

- W03 – student zna tendencje i trendy na rynku turystki na świecie (K_W01);

- W04 – student zna typy usług turystycznych świadczonych w poszczególnych destynacjach kluczowych oraz kwalifikacje niezbędne do ich świadczenia (np. Malediwy a Egipt) (K_W01).


Student w zakresie umiejętności:

- U01 – posiada umiejętność poszukiwania informacji dotyczących poszczególnych zagadnień turystycznych (K_U02);

- U02 – formułuje trafne wnioski wynikające z samodzielnej pracy nad dostępnymi źródłami informacji (K_U07).

- U03 – student potrafi wykonać analizę i interpretację roli czynników społecznych, kulturowych, politycznych ekonomicznych i psychologicznych w kształtowaniu turystyki w poszczególnych destynacjach (K_U07).

- U04 – potrafi posługiwać się językiem obcym w obszarze turystyki i rekreacji (K_U08).


Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych (K_K01);

- K02 – posiada zdolności do pracy w zespole oraz kreatywności w tworzeniu i podejmowaniu ciekawych przedsięwzięć (K_K03);

- K03 – postępuje etycznie i demonstruje postawę otwartości kulturowej niezbędnej do przyszłej pracy w sektorze turystycznym (K_K03).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagana wiedza z:

- podstaw geografii w zakresie poziomu szkoły średniej,

- przedmiotu „Podstawy turystyki” z 1 semestru.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student w zakresie wiedzy:

- W01 – zna walory turystyczne i możliwości ich wykorzystania w poszczególnych regionach turystycznych świata (K_W01).

- W02 – zna charakter zagospodarowania turystycznego w aspekcie wybranych typów turystki i turystów w wybranych krajach Afryki (Tunezja, Egipt, Maroko, Kenia, Mauritius, Malediwy, Seszele) i w wybranych krajach Azji (Indie, Nepal, Tajlandia, Laos, Kambodża, Myanmar, Filipiny, Indonezja, Chiny) (K_W02).

- W03 – student zna tendencje i trendy na rynku turystki na świecie (K_W01);

- W04 – student zna typy usług turystycznych świadczonych w poszczególnych destynacjach kluczowych oraz kwalifikacje niezbędne do ich świadczenia (np. Malediwy a Egipt) (K_W01).


Student w zakresie umiejętności:

- U01 – posiada umiejętność poszukiwania informacji dotyczących poszczególnych zagadnień turystycznych (K_U02);

- U02 – formułuje trafne wnioski wynikające z samodzielnej pracy nad dostępnymi źródłami informacji (K_U07).

- U03 – student potrafi wykonać analizę i interpretację roli czynników społecznych, kulturowych, politycznych ekonomicznych i psychologicznych w kształtowaniu turystyki w poszczególnych destynacjach (K_U07).

- U04 – potrafi posługiwać się językiem obcym w obszarze turystyki i rekreacji (K_U08).


Student w zakresie kompetencji społecznych:

- K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podniesienia swoich kompetencji zawodowych (K_K01);

- K02 – posiada zdolności do pracy w zespole oraz kreatywności w tworzeniu i podejmowaniu ciekawych przedsięwzięć (K_K03);

- K03 – postępuje etycznie i demonstruje postawę otwartości kulturowej niezbędnej do przyszłej pracy w sektorze turystycznym (K_K03).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagana wiedza z:

- podstaw geografii w zakresie poziomu szkoły średniej,

- przedmiotu „Podstawy turystyki” z 1 semestru.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Podgórski
Prowadzący grup: Zbigniew Podgórski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.