Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kartografia turystyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR12KT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kartografia turystyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Turystyka i rekreacja, 1 rok, 2 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Rurek
Prowadzący grup: Mirosław Rurek, Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student zna podstawowe definicje

W_02 – student zna podstawowe informacje o kartografii i topografii

U_01 – student potrafi posługiwać się mapą w terenie i wykonywać podstawowe pomiary pól powierzchni, współrzędnych, kątów, azymutów i odległości na mapie,

U_02 - estetycznie opracować dokumenty graficzne

U_03 – wykorzystywać wiedzę i umiejętności z kartografii i topografii do planowania działalności człowieka.

K_01 – student wykorzystuje informacje z map do opracowań z gospodarki turystycznej,Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadana wiedza z zakresu geografii w szkole średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Geraldine Quénéhervé, Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02- ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji

K_W03 - posiada wiedzę z geografii, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, która umożliwia identyfikację i interpretację związków i zależności na linii środowisko przyrodnicze - człowiek – gospodarka

K_W04 - posiada wiedzę w zakresie technik i narzędzi badawczych umożliwiających planowanie i przeprowadzanie badań związanych z turystyką i rekreacją oraz ich opisywanie i interpretowanie

K_W05 - posiada wiedzę na temat sposobów wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki dla działalności społeczno-gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji

K_W08 - zna i rozumie zasady prawa autorskiego stosowane w nauce oraz branży turystycznej i rekreacyjnej

K_U01 - stosuje podstawowe narzędzia i metody badawcze w realizacji badań w zakresie turystyki i rekreacji

K_ U03 - planuje i wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_ U04 - stosuje podstawowe metody statystyczne i informatyczne do analizy danych z zakresu turystyki i rekreacji

K_ K02 - potrafi pracować w grupie, pełniąc różne stanowiska związane z branżą turystyczną i sportowo-rekreacyjną

K_ K04 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Posiadana wiedza z zakresu geografii w szkole średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Szumińska
Prowadzący grup: Danuta Szumińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02- ma wiedzę pozwalającą na prawidłowe interpretowanie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji

K_W03 - posiada wiedzę z geografii, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, która umożliwia identyfikację i interpretację związków i zależności na linii środowisko przyrodnicze - człowiek – gospodarka

K_W04 - posiada wiedzę w zakresie technik i narzędzi badawczych umożliwiających planowanie i przeprowadzanie badań związanych z turystyką i rekreacją oraz ich opisywanie i interpretowanie

K_W05 - posiada wiedzę na temat sposobów wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki dla działalności społeczno-gospodarczej w obszarze turystyki i rekreacji

K_W08 - zna i rozumie zasady prawa autorskiego stosowane w nauce oraz branży turystycznej i rekreacyjnej

K_U01 - stosuje podstawowe narzędzia i metody badawcze w realizacji badań w zakresie turystyki i rekreacji

K_ U03 - planuje i wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_ U04 - stosuje podstawowe metody statystyczne i informatyczne do analizy danych z zakresu turystyki i rekreacji

K_ K02 - potrafi pracować w grupie, pełniąc różne stanowiska związane z branżą turystyczną i sportowo-rekreacyjną

K_ K04 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu geografii i kartografii w zakresie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.