Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyjazd studyjny I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR24WSBI-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyjazd studyjny I
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak, Mirosław Więcław
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 - student zna podstawy teoretyczne dotyczące zagadnień z zakresu problematyki turystyki i rekreacji oraz jej związków ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym, w tym funkcjonowania rynku turystycznego [W_01, W_04].


U_01 - student wykazuje umiejętność stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji (w tym w Internecie) celem poszerzania swojej wiedzy dot. funkcjonowania i specyfiki rynku turystycznego oraz rozwoju turystyki i rekreacji w odmiennych środowiskowo obszarach[K_U02].


U_02 - student biegle wykorzystuje dostępne źródła informacji (statystyki, publikacje, wybrane dokumenty strategiczne funkcjonujące na poziomie regionalnym i lokalnym) oraz podstawowe metody badawcze mające na celu analizę, interpretację i prezentację wyników badań własnych, bądź ekspertów zajmujących się problematyką rozwoju turystyki i rekreacji [K_U01, K_ U04].


K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w sektorze usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, jednocześnie potrafi współdziałać w grupie pełniąc różne stanowiska związane z branżą turystyczną i sportowo-rekreacyjną [K_K01, K_K04].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu turystyki i rekreacji, zagospodarowania turystycznego, a także podstaw ekonomii oraz ekonomiki turystyki i rekreacji, w tym funkcjonowania rynku turystycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Patrycja Essing, Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.