Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR36ETR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika turystyki i rekreacji
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak, Alicja Tychoniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji funkcjonujące w literaturze przedmiotu (K_W01).


W_02 – student posiada ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią (K_W05).


W_03 – student zachowuje się na zajęciach z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (K_W07).


W_04 – student ma wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania branży turystycznej (K_W09).


U_01 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach z zakresu turystyki i rekreacji, w tym rynku turystycznego (K_U01, K_U03).


U_02 – student wykazuje umiejętność stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy dot. zagadnień związanych z ekonomiką turystyki i rekreacji (K_U02).


K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole pracowniczym (K_K02, K_K03, K_04).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz podstaw turystyki i rekreacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji funkcjonujące w literaturze przedmiotu [K_W01].


W_02 – student posiada ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią [K_W05].


W_03 – student zachowuje się na zajęciach z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii [K_W07].


W_04 - student ma wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania branży turystycznej [K_W09].


U_01 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach z zakresu turystyki i rekreacji, w tym wykazuje umiejętność stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy dot. zagadnień związanych z ekonomiką turystyki i rekreacji i rynku turystycznego [K_U01, K_U02, K_U03].


K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole pracowniczym (K_K02, K_K03, K_04).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz podstaw turystyki i rekreacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji funkcjonujące w literaturze przedmiotu [K_W01].

W_02 – student posiada ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią [K_W05].

W_03 – student zachowuje się na zajęciach z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii [K_W07].

W_04 - student ma wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania branży turystycznej [K_W09].

U_01 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach z zakresu turystyki i rekreacji, w tym wykazuje umiejętność stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy dot. zagadnień związanych z ekonomiką turystyki i rekreacji i rynku turystycznego [K_U01, K_U02, K_U03].

K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole pracowniczym (K_K02, K_K03, K_04).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz podstaw turystyki i rekreacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekonomiki turystyki i rekreacji funkcjonujące w literaturze przedmiotu [K_W01].

W_02 – student posiada ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią [K_W05].

W_03 – student zachowuje się na zajęciach z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii [K_W07].

W_04 - student ma wiedzę z zakresu struktury i funkcjonowania branży turystycznej [K_W09].

U_01 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach z zakresu turystyki i rekreacji, w tym wykazuje umiejętność stosowania różnorodnych strategii wyszukiwania i przeglądania informacji w Internecie celem poszerzania swojej wiedzy dot. zagadnień związanych z ekonomiką turystyki i rekreacji i rynku turystycznego [K_U01, K_U02, K_U03].

K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole pracowniczym (K_K02, K_K03, K_04).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz podstaw turystyki i rekreacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.