Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-TR36TRRRL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Turystyka i rekreacja w rozwoju regionalnym i lokalnym
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Józefowicz
Prowadzący grup: Iwona Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student definiuje podstawowe pojęcia związane z rozwojem regionalnym i lokalnym (K_W01, K_W02)

W02 - Student charakteryzuje zróżnicowania regionalne w Polsce oraz wpływ turystyki na rozwój poszczególnych regionów (K_W03, K_W04, K_W08)

W03 - Student objaśnia zależności jakie zachodzą pomiędzy różnymi tworzeniem form przedsiębiorczości a rozwojem regionu (K_W09)

U01 - Student analizuje wybrane dokumenty strategiczne funkcjonujące na poziomie regionalnym i lokalnym (K_U01, K_ U04)

U02 - Student interpretuje i prezentuje wyniki badań dotyczących znaczenia turystyki i rekreacji w polityce regionalnej i lokalnej (K_ U06, K_ U07)

K01 - Student jest zdolny do efektywnej pracy zarówno w grupie jak i samodzielnie (K_ K02, K_ K04).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy turystyki, podstawy geografii społeczno-ekonomicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 – student definiuje podstawowe pojęcia i terminy związane z rozwojem lokalnym i regionalnym [K_W01].


W_02 – student posiada ogólną wiedzę o człowieku jako podmiocie gospodarowania w przestrzeni i przestrzenią na poziomie lokalnym i regionalnym kraju [K_W02, K_W_03].


W_03– student posiada wiedzę z zakresu podstawowych metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach ilościowych i jakościowych dot. rynku turystycznego na poziomie lokalnym i regionalnym [K_W04].


W_03 - student ma wiedzę dot. znaczenia turystyki i rekreacji w polityce regionalnej kraju oraz jej wpływu na kształtowanie struktury i funkcjonowanie branży turystycznej [K_W08, K_W09].


U_01 – student posiada wiedzę z zakresu podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach z zakresu turystyki i rekreacji, w tym wykazuje umiejętność stosowania różnorodnych strategii (w tym w Internecie) wyszukiwania i przeglądania informacji, aktów prawnych i dokumentów strategicznych celem poszerzania swojej wiedzy dot. zagadnień związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym [K_U01, K_U04].


U_02 - Student interpretuje i prezentuje wyniki badań (w języku polskim i obcym) dotyczące znaczenia turystyki i rekreacji w polityce regionalnej i lokalnej kraju [K_ U06, K_ U07]


K_01 – student rozumie konieczność ciągłego poszerzania swojej wiedzy oraz posiada zdolność działania w zespole pracowniczym [K_K02, K_04].


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu turystyki i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju turystyki, podstaw ekonomii i marketingu w turystyce, metod badań rynku turystycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Adamczak
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Adamczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.