Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy sportu, turystyki i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF-Z12TPSTiR-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy sportu, turystyki i rekreacji
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Marek Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - posiada wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z celami edukacyjnymi, projektowania. Potrafi ocenić i uzasadnić pracę ucznia.


W02 – wie jak postępować i wykorzystać nowoczesne urządzenia i aparaturę naukowo – badawczą w naukach o kulturze fizycznej


W03 – zna mechanizmy uwarunkowań psychologicznych w relacjach współczesnych w rekreacji i sporcie


Umiejętności:

U01 – posiada umiejętność diagnozowania i prognozowania indywidualnego, grupowego i środowiskowego w szkoleniu sportowym.


U02 – potrafi wykonać plany i umiejętnie posługiwać się środkami w zależności od warunków osobniczych

U03 – posiada umiejętność organizowania grup ludzkich i jest liderem w środowisku rekreacyjno-sportowym

Kompetencje:

K01 – potrafi samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami organizować zajęcia sportowo-rekreacyjne


K02 – potrafi ocenić grupy ćwiczebne uwzględniając warunki osobnicze postępując zgodnie z zasadami etyki


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Teoria wychowania fizycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Marek Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - posiada wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z celami edukacyjnymi, projektowania. Potrafi ocenić i uzasadnić pracę ucznia.K_W04


W02 – wie jak postępować i wykorzystać nowoczesne urządzenia i aparaturę naukowo – badawczą w naukach o kulturze fizycznej K_W10W03 – zna mechanizmy uwarunkowań psychologicznych w relacjach współczesnychw rekreacji i sporcieK_W16


Umiejętności:

U01 – posiada umiejętność diagnozowania i prognozowania indywidualnego, grupowego i środowiskowego w szkoleniu sportowym. K_U01U02 – potrafi wykonać plany i umiejętnie posługiwać się środkami w zależności od warunków osobniczych K_U02

U03– posiada umiejętność organizowania grup ludzkich i jest liderem w środowisku rekreacyjno-sportowym K_U11

Kompetencje:

K01 –potrafi samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami organizować zajęcia sportowo-rekreacyjne K_K04


K02 – potrafi ocenić grupy ćwiczebne uwzględniając warunki osobnicze postępując zgodnie z zasadami etyki K_K11


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Teoria wychowania fizycznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Dworakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.