Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność fizyczna i rekreacja osób starszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF11AFRS-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywność fizyczna i rekreacja osób starszych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Wychowanie fizyczne, 1 rok, 1 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Kuska
Prowadzący grup: Michalina Kuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna podstawowe terminy związane z aktywnością fizyczną i rekreacją osób starszych. Posiada wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia. Zna zasady treningu zdrowotnego, wybrane programy aktywizacji osób starszych oraz założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce. Zna podstawowe pojęcia związane ze starzeniem się (K_W02, K_W17).

U01 - w oparciu o posiadaną wiedzę oraz dostępne materiały (również te specjalistyczne) posiada umiejętność przygotowania pisemnego planu metodycznego z wybranych form aktywności ruchowej (K_U02).

U02 - potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia w zakresie wybranych form aktywności ruchowej dostosowanych do potrzeb osób starszych, w oparciu o własne umiejętności ruchowe oraz zdobytą wiedzę (K_U10).

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobowego (K_K01).

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej, jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów (K_K02).

K03 - jest przygotowany do planowania, organizacji i realizacji określonych przez siebie zadań w ramach z wykorzystaniem różnorodnych form, narzędzi, metod i środków stosownie do celów i potrzeb osób starszych, jest świadomy mocnych i słabych stron swojej pracy (K_K07, K_K10).Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka WF, anatomia, fizjologia, teoretyczne podstawy aktywności ruchowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Kuska
Prowadzący grup: Michalina Kuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna podstawowe terminy związane z aktywnością fizyczną i rekreacją osób starszych. Posiada wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia. Zna zasady treningu zdrowotnego, wybrane programy aktywizacji osób starszych oraz założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce. Zna podstawowe pojęcia związane ze starzeniem się (K_W02, K_W17).

U01 - w oparciu o posiadaną wiedzę oraz dostępne materiały (również te specjalistyczne) posiada umiejętność przygotowania pisemnego planu metodycznego z wybranych form aktywności ruchowej (K_U02).

U02 - potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia w zakresie wybranych form aktywności ruchowej dostosowanych do potrzeb osób starszych, w oparciu o własne umiejętności ruchowe oraz zdobytą wiedzę (K_U10).

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobowego (K_K01).

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej, jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów (K_K02).

K03 - jest przygotowany do planowania, organizacji i realizacji określonych przez siebie zadań w ramach z wykorzystaniem różnorodnych form, narzędzi, metod i środków stosownie do celów i potrzeb osób starszych, jest świadomy mocnych i słabych stron swojej pracy (K_K07, K_K10).Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka WF, anatomia, fizjologia, teoretyczne podstawy aktywności ruchowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Kuska
Prowadzący grup: Michalina Kuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – zna podstawowe terminy związane z aktywnością fizyczną i rekreacją osób starszych. Posiada wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia. Zna zasady treningu zdrowotnego, wybrane programy aktywizacji osób starszych oraz założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce. Zna podstawowe pojęcia związane ze starzeniem się (K_W02, K_W17).

U01 - w oparciu o posiadaną wiedzę oraz dostępne materiały (również te specjalistyczne) posiada umiejętność przygotowania pisemnego planu metodycznego z wybranych form aktywności ruchowej (K_U02).

U02 - potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia w zakresie wybranych form aktywności ruchowej dostosowanych do potrzeb osób starszych, w oparciu o własne umiejętności ruchowe oraz zdobytą wiedzę (K_U10).

K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz rozwoju osobowego (K_K01).

K02 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej, jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów (K_K02).

K03 - jest przygotowany do planowania, organizacji i realizacji określonych przez siebie zadań w ramach z wykorzystaniem różnorodnych form, narzędzi, metod i środków stosownie do celów i potrzeb osób starszych, jest świadomy mocnych i słabych stron swojej pracy (K_K07, K_K10).Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka WF, anatomia, fizjologia, teoretyczne podstawy aktywności ruchowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Kuska
Prowadzący grup: Michalina Kuska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.