Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka tańca

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF12pwTMT-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka tańca
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Wychowanie fizyczne, 1 rok, 2 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Pilewska
Prowadzący grup: Wiesława Pilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę dotyczącą: pochodzenia i historii wybranych tańców, ich techniki wykonania, metod, zasad i form nauczania.

Zna podstawowe pojęcia i terminy oraz nazewnictwo taneczne używane w tańcu (K_W01).

W02 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania tańca jako formy aktywności fizycznej zapobiegającej, interwencyjnej oraz wspomagającej rozwój psychofizyczny człowieka oraz utrzymującej dobrostan w różnych okresach ontogenezy (K_W12; K_W13)

W03 - zna mechanizm działania zajęć tanecznych na kształtowanie poszczególnych komponentów sprawności fizycznej (K_W11).

Umiejętności:

U01 - posiada specyficzne umiejętności ruchowe związane z wykonaniem podstawowych kroków i wybranych figur tanecznych, techniki wykonania wybranych tańców, potrafi pracować z muzyką; posiada umiejętności ruchowe, techniczne związane z prowadzeniem zajęć tanecznych w tym umiejętności tworzenia układów choreograficznych (K_U03; K_U04)

U02 - posiada umiejętności przygotowania i przeprowadzenia fragmentów zajęć tanecznych w ramach lekcji wychowania fizycznego wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy (K_U01).

U03 - posiada umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (K_U12).

Kompetencje:

K01 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej. Świadomie kształtuje własne umiejętności, rozwija i pogłębia zainteresowania w zakresie tańca (K_K02; K_K15 ).

K02 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego - ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć tanecznych (K_K14).

K03 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Pilewska
Prowadzący grup: Wiesława Pilewska, Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę dotyczącą: pochodzenia i historii wybranych tańców, ich techniki wykonania, metod, zasad i form nauczania.

Zna podstawowe pojęcia i terminy oraz nazewnictwo taneczne używane w tańcu (K_W01).

W02 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania tańca jako formy aktywności fizycznej zapobiegającej, interwencyjnej oraz wspomagającej rozwój psychofizyczny człowieka oraz utrzymującej dobrostan w różnych okresach ontogenezy (K_W12; K_W13)

W03 - zna mechanizm działania zajęć tanecznych na kształtowanie poszczególnych komponentów sprawności fizycznej (K_W11).

Umiejętności:

U01 - posiada specyficzne umiejętności ruchowe związane z wykonaniem podstawowych kroków i wybranych figur tanecznych, techniki wykonania wybranych tańców, potrafi pracować z muzyką; posiada umiejętności ruchowe, techniczne związane z prowadzeniem zajęć tanecznych w tym umiejętności tworzenia układów choreograficznych (K_U03; K_U04)

U02 - posiada umiejętności przygotowania i przeprowadzenia fragmentów zajęć tanecznych w ramach lekcji wychowania fizycznego wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy (K_U01).

U03 - posiada umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (K_U12).

Kompetencje:

K01 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej. Świadomie kształtuje własne umiejętności, rozwija i pogłębia zainteresowania w zakresie tańca (K_K02; K_K15 ).

K02 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego - ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć tanecznych (K_K14).

K03 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Pilewska
Prowadzący grup: Wiesława Pilewska, Krzysztof Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę dotyczącą: pochodzenia i historii wybranych tańców, ich techniki wykonania, metod, zasad i form nauczania.

Zna podstawowe pojęcia i terminy oraz nazewnictwo taneczne używane w tańcu (K_W01).

W02 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania tańca jako formy aktywności fizycznej zapobiegającej, interwencyjnej oraz wspomagającej rozwój psychofizyczny człowieka oraz utrzymującej dobrostan w różnych okresach ontogenezy (K_W12; K_W13)

W03 - zna mechanizm działania zajęć tanecznych na kształtowanie poszczególnych komponentów sprawności fizycznej (K_W11).

Umiejętności:

U01 - posiada specyficzne umiejętności ruchowe związane z wykonaniem podstawowych kroków i wybranych figur tanecznych, techniki wykonania wybranych tańców, potrafi pracować z muzyką; posiada umiejętności ruchowe, techniczne związane z prowadzeniem zajęć tanecznych w tym umiejętności tworzenia układów choreograficznych (K_U03; K_U04)

U02 - posiada umiejętności przygotowania i przeprowadzenia fragmentów zajęć tanecznych w ramach lekcji wychowania fizycznego wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy (K_U01).

U03 - posiada umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej (K_U12).

Kompetencje:

K01 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej. Świadomie kształtuje własne umiejętności, rozwija i pogłębia zainteresowania w zakresie tańca (K_K02; K_K15 ).

K02 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego - ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć tanecznych (K_K14).

K03 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.