Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria WF

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF1TWF-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria WF
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, kierunek WF, NP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Marek Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - posiada wiedzę dotyczącą formułowania i umiejętność operacjonalizowania celów na podstawie wszechstronnej wiedzy z zakresu kultury fizycznej, wychowania fizycznego,


W02 – zna mechanizmy uwarunkowań historycznych i współczesnych oraz dysponuje wiedzą z zakresu edukacji


W03 - zna zasady funkcjonowania prakseologii i jej wykorzystania w procesie dydaktycznym na poszczególnych etapach kształcenia (I i II etap edukacyjny)


Umiejętności:

U01 – potrafi posługiwać się podstawową aparaturą multimedialną podczas realizacji swych zadań, prawidłowo wykorzystuje przyrządy oraz przybory w zajęciach wychowania fizycznego.

U02 – posiada umiejętność stosowania technik badawczych stosowanych w wychowaniu fizycznym w tym mierników zdrowia

Kompetencje:

K01 – weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności


K02 – uwzględnia w realizowaniu określone przez siebie zadania postępując zgodnie z zasadami etyki, weryfikuje działania w ramach kultury fizycznej


K03 - kontroluje i potrafi działać w grupach, organizacjach oraz je tworzyć


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wychowanie fizyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Napierała
Prowadzący grup: Marek Napierała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - posiada wiedzę dotyczącą formułowania i umiejętność operacjonalizowania celów na podstawie wszechstronnej wiedzy z zakresu kultury fizycznej, wychowania fizycznego,


W02 – zna mechanizmy uwarunkowań historycznych i współczesnych oraz dysponuje wiedzą z zakresu edukacji


W03 - zna zasady funkcjonowania prakseologii i jej wykorzystania w procesie dydaktycznym na poszczególnych etapach kształcenia (I i II etap edukacyjny)


Umiejętności:

U01 – potrafi posługiwać się podstawową aparaturą multimedialną podczas realizacji swych zadań, prawidłowo wykorzystuje przyrządy oraz przybory w zajęciach wychowania fizycznego.

U02 – posiada umiejętność stosowania technik badawczych stosowanych w wychowaniu fizycznym w tym mierników zdrowia

Kompetencje:

K01 – weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności


K02 – uwzględnia w realizowaniu określone przez siebie zadania postępując zgodnie z zasadami etyki, weryfikuje działania w ramach kultury fizycznej


K03 - kontroluje i potrafi działać w grupach, organizacjach oraz je tworzyć


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wychowanie fizyczne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Klimczyk
Prowadzący grup: Mariusz Klimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.