Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sport do wyboru: tenis ziemny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF24pwSWT-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sport do wyboru: tenis ziemny
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Wychowanie fizyczne, spec. zarządzanie w sporcie i rekreacji, 2 rok, 4 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Stępniak
Prowadzący grup: Robert Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę dotyczącą tenisa ziemnego – jego zastosowania jako środka wspierającego rozwój psychofizyczny. Zna podstawowe pojęcia i terminy oraz nazewnictwo używane w zajęciach oraz metody, zasady i formy nauczania oraz technikę (K_W08).

W02 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania tenisa ziemnego jako formy aktywności fizycznej zapobiegającej, interwencyjnej oraz wspomagającej rozwój psychofizyczny człowieka oraz utrzymującego dobrostan w różnych okresach ontogenezy. Zna mechanizm działania na tenisa ziemnego kształtowanie sprawności fizycznej (K_W01).

Umiejętności:

U01 - posiada umiejętność przygotowania i przeprowadzenia zajęć tenisa ziemnego w ramach lekcji wychowania fizycznego wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy (K_U09).

U02 - posiada umiejętności ruchowe i techniczne niezbędne w realizacji zajęć tenisa ziemnego. Posiada umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji (K_U012).

Kompetencje:

K01 - weryfikuje zdobytą wiedzę i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej. Świadomie kształtuje własne umiejętności, rozwija i pogłębia zainteresowania w zakresie tenisa ziemnego (K_K02).

K02 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych (K_K10).

K03 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego - ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć tenisa ziemnego (K_K12).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Stępniak
Prowadzący grup: Robert Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Myszkowski
Prowadzący grup: Łukasz Myszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.