Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne formy aktywności ruchowej: Stretching

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-WF36NFAStpw-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne formy aktywności ruchowej: Stretching
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Pilewska
Prowadzący grup: Wiesława Pilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01 - ma podstawową wiedzę dotyczącą stretchingu: stosowanych metod, zasad i form nauczania oraz techniki. Zna podstawowe pojęcia i terminy oraz nazewnictwo używane w zajęciach stretchingu.

W02 - zna teoretyczne podstawy dotyczące stosowania stretchingu jako formy aktywności fizycznej zapobiegającej, interwencyjnej oraz wspomagającej rozwój psychofizyczny człowieka oraz utrzymującej dobrostan w różnych okresach ontogenezy.

W03 - zna mechanizm działania stretchingu na kształtowanie sprawności fizycznej.

Umiejętności:

U01 - Posiada umiejętności ruchowe i techniczne niezbędne w realizacji zajęć stretchingu.

U02 - posiada umiejętność przygotowania i przeprowadzenia zajęć stretchingu w ramach lekcji wychowania fizycznego wykorzystując odpowiednie środki, metody i formy.

U03 - posiada umiejętności interpersonalne

w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Kompetencje:

K01 - świadomie kształtuje własne umiejętności, rozwija i pogłębia zainteresowania

w zakresie stretchingu. Weryfikuje zdobytą wiedzę

i doskonali umiejętności w trakcie prowadzenia działalności praktycznej.

K02 - dba o optymalny poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć stretchingu).

K03 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy

i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

 Dydaktyka ćwiczeń kształtujących

 Teoria i metodyka gimnastyki


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Kwintal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.